• Burgemeester Van der Pijl opent de inspraakavond maatschappelijk akkoord

    Barend Hoekstra

'Meetellen' in Drechterland

HOOGKARSPEL Het gemeentehuis stroomt vol. In de raadszaal zitten honderdzevenentwintig inwoners van Drechterland, uit de diverse gemeenten, om mee te praten over het maatschappelijk akkoord. Onder andere Margriet uit Hoogkarspel. "Ik heb vroeger wel als raadslid gewerkt, maar dan moet je je mond houden om te luisteren naar wat mensen zeggen. Vanavond mag ik mijn mond openhalen." Ze is nieuwsgierig wat de avond brengt. 

Dat tekent de sfeer van de discussieavond die gemeente Drechterland hield in het kader van het akkoord voor het nieuwe college van B&W. Niet louter een politiek ondertekend akkoord met plannen voor vier jaren, zo willen de bestuurders, maar ook de invloed van de inwoners daarin mee laten tellen. Een nieuwe opzet die wordt uitgeprobeerd met de steun in de rug van het succes van de Vitale Dorpen-sessies en plannenmakerij in Drechterland. 

Irina Hoffer maakte en impressie van de bijeenkomst voor het 'Maatschappelijk Akkoord'. 

BESTUURSAKKOORD Burgemeester Pijl opent de avond en legt het doel ervan uit. Na de verkiezingen kwam er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college, met drie nieuwe wethouders. Samen hebben zij hun plannen voor Drechterland voor de komende jaren in een bestuursakkoord gezet. Maar de gemeente wil graag overleg met zijn inwoners om te zien of deze plannen ook door hen gesteund worden. Vandaar dat er gepraat gaat worden over de plannen, waarbij de inwoners vooral mogen zeggen wat zij belangrijk vinden. En de wethouders vooral de taak hebben hiernaar te luisteren.

"De opbrengst van deze gesprekken gaan wij, samen met het bestuursakkoord, vertalen in het maatschappelijk akkoord," legt de burgemeester uit. "Het is de bedoeling dat het akkoord voor de zomer af is, zodat de gemeente aan de slag kan met het programma voor de komende vier jaar."

AAN ZET Hans Huibers is voorzitter van deze avond. Voor hem is de gemeente Drechterland bekend, omdat hij als formateur in de gemeente de gesprekken met alle partijen mocht verzorgen. Hans gaat vol energie van start. "Deze avond is niet bedoeld om een wensenlijstje neer te leggen bij de gemeente. U bent aan zet. Deze avond mag u alles zeggen wat u vindt. De wethouders luisteren." Direct nodigt hij mensen uit aan te geven wat hun verwachtingen zijn voor deze avond. De eerste reacties gaan over een betere dienstverlening van de gemeente "zodat je niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt." Iemand meldt dat er een prachtig grasveld ligt achter het klooster in Hoogkarspel waar een speeltuin voor kleine kinderen niet zou misstaan. Een ander geeft aan dat de Nieuweweg levensgevaarlijk is en een Schellinkhouter pleit voor appartementen voor senioren in zijn gemeente.

VIER THEMA'S Na uitleg van de verantwoordelijke wethouders, verdelen de aanwezigen zich over drie plekken in het gemeentehuis en praten daar over drie belangrijke thema's: leefbaarheid, sociaal domein en duurzaamheid. Het vierde thema: participatie en dienstverlening van de gemeente loopt door deze drie thema's heen. Er worden ideeën aangedragen, zorgen geuit en vele punten genoteerd.

TEVREDEN Aan het eind van de avond is wethouder Dirk te Grotenhuis tevreden. "Dat er zoveel mensen aanwezig zijn, is fijn, inbreng van onze inwoners is altijd goed. Ik heb zeker zeven, acht onderwerpen gezien die ons stuk versterken. Wat we nu ophalen, gebruiken we om na de vakantie aan de gang te kunnen. En ik kan al vertellen dat we dit soort avonden komend jaar zeker vaker zullen organiseren."