• De AC de Graafweg (N241) ter hoogte van Opmeer. De weg gaat vanaf 2020 op de schop.

    Provincie Noord-Holland

Meld je aan voor inloopavond over herinrichting A.C. de Graafweg

OPMEER Provincie Noord-Holland verzorgt woensdag 27 februari voor belanghebbenden en geïnteresseerden een inloopavond over de voorgenomen herinrichting van de A.C. de Graafweg. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.30 uur bij de Speulderai aan de Lindengracht 13 in Opmeer.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 8 januari 2019 kennis genomen van de Nota van Beantwoording zienswijzen en besloten het Provinciaal Inpassingsplan voor de Herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) aan te bieden aan Provinciale Staten. Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 4 maart 2019 een besluit over het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan.

INPASSINGSPLAN Ook heeft de provincie Noord-Holland de afgelopen periode hard gewerkt aan het afronden van het Landschappelijk Inpassingsplan (LIP). In oktober 2018 zijn er drie informatieavonden georganiseerd om iedereen mee te laten denken over hoe deze weg er in de toekomst landschappelijk uit moet komen te zien.
Tijdens de komende inloopavond worden bezoekers geïnformeerd over de afgelopen periode en wordt er vooruit geblikt. De provincie zal onder andere het eindconcept van het LIP presenteren, inclusief de uitkomsten van de klankbordgroep.

DEELGEBIEDEN De A.C. de Graafweg (N241) is opgedeeld in drie deelgebieden met elk een eigen presentatie: gebied tussen Het Verlaat en Opmeer van 19:15 tot 19:45 uur; gebied tussen Opmeer en rotonde Wognum van 19:45 tot 20:15 uur en bebouwde kom Opmeer van 20:15 tot 20:45 uur. Wie wil, kan alle drie presentaties bij wonen.

INFORMATIEMARKT Ook is er gedurende de hele avond een informatiemarkt bij de Speulderai met kraampjes over de volgende thema's: Archeologie, Geluid, Kabels en Leidingen, Landschappelijke inpassing en Natuur. De projectmedewerkers kunnen de mensen informeren over deze thema's.
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door een mail te sturen, onder vermelding van 'Inloopavond N241', naar n241acdegraafweg@noord-holland.nl. Geef hierbij het aantal personen en namen door.