• SvPO voorzitter Misha van Denderen vindt dat onderwijsgeld in de klas moet blijven en niet besteed moet worden aan management.

    Vincent Schiphorst

Middelbare school in het Missiehuis vanaf volgend schooljaar

HOORN - Het Missiehuis in Hoorn is al jarenlang een onderwerp van discussie. Daar komt met de nieuwe plannen een eind aan. Er komen wooneenheden, maar ook een nieuwe middelbare school. Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen hier terecht op iets wat op een privéschool lijkt, maar toch een gewone middelbare school is waar les gegeven wordt op het niveau VWO en HAVO. Dat kan zegt organisator SvPO, want: "SvPO houdt het onderwijsgeld in het klaslokaal". 

Co Schipper

"Wij doen het anders dan op de huidige middelbare scholen in Nederland." Dat vertelt Misha van Denderen, oprichter en bestuursvoorzitter van SvPO, een onderwijs organisatie die met kleinere scholen en klassen werkt. "Wij kunnen dit doen doordat we een eenvoudige organisatie hebben met minder management en een bestuur dat bijna pro deo werkt. Dat houdt in dat we naast onze leerkrachten slechts een halve directeursfunctie hebben en een conciërge op onze scholen. SvPO is een reactie op de schaalvergroting en verschraling die binnen het onderwijs in Nederland plaats vind."

GEWOON ONDERWIJS "SvPO levert vooral gewoon onderwijs. Het verschil met andere scholen is, dat we met kleine klassen werken en op die manier veel individueler met leerlingen kunnen werken." Vervolgt van Denderen. "Er wordt snel gedacht dat we een privé school zijn. Onze scholen voelen weliswaar als een privéschool, maar wij verschillen niet van andere scholen als het om kosten voor de ouders gaat. Zoals bij alle reguliere scholen, betaalt het rijk de opleiding en net als op de andere scholen hanteren wij ook een ouderbijdrage voor extra dingen als uitstapjes en excursies. Het verschil zit hem vooral in de kleinere klassen en de extra onderwijstijd die wordt aangeboden." SvPO geeft niet alleen onderwijs op HAVO en VWO niveau, maar geeft ook gemotiveerde MAVO geteste leerlingen de kans om HAVO te volgen.

MISSIEHUIS De school heeft een deel van het Missiehuis in Hoorn gekocht en gaat dat inrichten als school. Dat is niet zo moeilijk volgens Misha van Denderen, want het was ook al een school. Dit gaan we verbouwen naar onze wensen en de wensen die bij deze tijd horen. We hopen dan aan het begin van het volgende schooljaar, dat start in 2019 te kunnen starten met de eerste leerlingen.

ANDER SYSTEEM De formule van SvPO lijkt succesvol, maar de bestaande scholen schakelen evenwel niet over naar het systeem van Misha van Denderen. "Dat komt omdat de manier waarop scholen werken niet zo makkelijk om te turnen is en er komen dan ineens allemaal banen op de tocht te staan. Ons systeem is het makkelijkst op te bouwen vanaf de grond." Toch kijkt hij met gemengde gevoelens terug op de start van zijn manier van lesgeven. "Het onderwijs is een vastgeroeste sector. Toen wij wilden starten, wilde de toenmalige staatssecretaris niet meewerken en ook gemeentes zijn erg lastig als het gaat om nieuw onderwijs." SvPO organiseert net als alle scholen informatiedagen en ouders kunnen hun kind desgewenst inschrijven. Ook dat is niet anders dan bij de andere scholen.