• Bewoners van de nieuwe Romeinhof in Enkhuizen kwamen al voor de sleuteloverhandiging bijeen

    Welwonen
  • Woningen in de nieuwe Romeinhof, Enkhuizen.

    Welwonen

'Naoberschap' in de Romeinhof in Enkhuizen

ENKHUIZEN Woonstichting Welwonen overhandigde donderdagmiddag 19 juli de sleutels aan de bewoners van Romeinhof 2 tot en met 30. Een bijzonder woonproject, want het betreft woningen in een hofje. Welwonen hield daarom ook een speciale selectieprocedure voor kandidaten voor de woningen. Je kunt er alleen wonen als je ook oog hebt voor en actief bent met mede bewoners van het hof. 

Over het project meldt Welwonen het volgende: 

"De 15 hofwoningen staan tussen de David- , Romeinstraat en de Korte Davidstraat in Enkhuizen. Hier stonden 65 jaar lang 18 kleine huurwoningen.

De bewoners van het Romeinhof zijn door Welwonen geselecteerd op basis van hun motivatie om een woning te willen huren in een hofje waarin het draait om nabuurschap, ofwel het Achterhoekse 'naoberschap'. De leeftijden van de bewoners variëren van 29 tot 80 jaar. Er komen geen kinderen wonen. "Als je in het Romeinhof woont betekent dit vooral dat je naar elkaar omkijkt en dat je er voor elkaar bent als dat nodig is", zegt bewoonster Jannie de Wal die hier samen met haar man Jelle komt wonen. Hennie Strating, een van de andere bewoners: "Ik zie in de toekomst een kleine gemeenschap die gemoedelijk, respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Met buren die een beroep durven doen op een ander. Eigenlijk de ouderwetse buurtmentaliteit."

Bewonersvereniging

Drie bewoners hebben samen nagedacht over de opzet van een bewonersvereniging en de huisregels. Hierin staat onder andere dat de tuin gezamenlijk onderhouden moet worden, dat er alleen voor de eigen woning mag worden gerookt en dat er geen wasgoed aan de tuinkant mag hangen. Het lidmaatschap van de bewonersvereniging is verplicht, want dat bevordert het welzijn en de sociale betrokkenheid in het hofje. Van de verenigingscontributie wordt onder andere de tuin gezamenlijk onderhouden. De huisregels en de hoogte van de contributie worden jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld of gewijzigd.

Voordeur en bankje 
De oude huurwoningen zijn in de zomer van 2017 gesloopt, waarna het Enkhuizer Aannemingsbedrijf (EAB) de hofwoningen heeft gebouwd. In overleg met de gemeente Enkhuizen zijn de adressen gewijzigd in Romeinhof 2 t/m 30 (even nummers). Het Romeinhof heeft vier drie- en elf tweekamerwoningen. Allemaal hebben ze aan de hofzijde de voordeur en onder het raamkozijn een betonnen bankje. Het ontwerp is van Inbo Architecten uit Amsterdam. De hoftuin is ontworpen door Jan de Vries van hoveniersbedrijf Grijs Kleurt Groen. De aanleg start in het najaar in overleg en in samenwerking met de bewoners.