• Negatief zwemadvies voor zwemwater bij zwemstrand Andijk.

    RUD NHN

Niet zwemmen bij Andijk Zwemstrand en Vooroever Koopmanspolder

ANDIJK De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDnhn) heeft vandaag, vrijdag 3 mei, een negatief zwemadvies ingesteld voor de locaties Andijk Zwemstrand en Vooroever Koopmanspolder te Medemblik. Onderzoeksresultaten van de waterkwaliteit leiden tot dat advies. RUD nhn is de uitvoeringsinstantie voor onderzoek naar zwemwaterkwaliteit in open zwemwater in opdracht van Provincie Noord-Holland. 

Over de locatie Andijk Zwemstrand en Vooroever Koopmanspolder schrijft de RUD nhn het volgende: 

"In het water van beide locaties is een bacteriologische overschrijding geconstateerd. De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) heeft daarom, mede op advies van de waterkwaliteitsbeheerder besloten een negatief zwemadvies in te stellen.
Bij een negatief zwemadvies is zwemmen op die plek slecht voor de gezondheid. Zwemmen wordt iedereen afgeraden. 

Let op het bord
De RUD NHN adviseert om bij elk bezoek goed te letten op de blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.

Actuele informatie

De RUD NHN geeft dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.zwemwater.nl.

De RUD NHN geeft actuele informatie over negatieve zwemadviezen en zwemverboden ook door via twitter: @ZwemwaterRUDNHN
Via www.zwemwater.nl en in de appstore kan ook een zwemwater-app worden gedownload.