• Het Missiehuis in Hoorn met tuin en omgeving in vogelvlucht.

    De Nijs
  • De kapel van het missiehuis, voorbestemd voor een horecafunctie.

    via De Nijs
  • Toekomstige appartementen bebouwing Missiehuis terrein.

    De Nijs

Nieuw leven in Missiehuis

HOORN Aan de rand van de stad ligt een tot voor kort verlaten Missiehuis. Gebouwd en gebruikt als een campus, klooster en op het laatst als regiokantoor, maar zich immer richtend op de samenleving, als een baken aan de poort van Hoorn. Het gebouw raakt eind vorige eeuw in verval, maar maakt kansen op nieuw gebruik. Eigenaar De Nijs projectontwikkelaars zet nu definitieve stappen en heeft een plan gereed. Al bleek het nogal een puzzel om het aloude karakter van het gebouw te behouden. 

Met de ontwikkelaar komen we tot een volgende schets: 

"Hard werken voor een passend plan voor het Missiehuis

DE HISTORIE Het einde van de jaren twintig van de vorige eeuw: Hoorn, waar de rijkdom van de Gouden Eeuw verworden is tot een herinnering, tastbaar vormgegeven door een rijk geornamenteerde binnenstad. De stad houdt in deze crisistijd, net als de rest van de wereld, de adem in.

ROEPING In deze roerige tijden had het geloof een belangrijke rol binnen het gezinsleven. Jongeren voelden de roeping de wereld in te trekken en het evangelie naar de koloniën te brengen. Het derde missiehuis in Nederland werd gesticht aan de poort van Hoorn: in 1927 werd, met open armen naar de samenleving, de eerste steen gelegd van wat wij vandaag de dag nog kennen als Het Missiehuis.

VERVAL Dat het landgoed grotendeels zelfvoorzienend was, werd ingehaald door de tijdgeest. Steeds minder jonge mensen voelden zich aangetrokken door de missie en het aantal studenten droogde op, waarna ook snel moestuinen, boomgaarden, boerderij, stallen en landerijen in ongerede raakten. De kapel bleef leeg en het monumentale gebouw, nog gezegend door de bisschop Aengenent van Haarlem, verviel aan het einde van de afgelopen eeuw in leegstand. De natuur nam stukje bij beetje 'haar' plek weer in en overwoekerde de door de missionarissen aangeplante uitheemse en exotische planten en bomen.

ONTWIKKELING In 2002 kocht de gemeente het voormalige Sint Bonifatius Missiehuis van de toenmalige eigenaar SOW. De zoektocht naar een ontwikkelaar met een brede visie - en een hoop lef - begint. Die wordt gevonden in De Nijs, het bouwbedrijf uit Warmenhuizen met een eigen ontwikkelingstak, die zich in 2005 over het verwaarloosde landgoed ontfermt. Een lange periode van plannen maken, schetsen en strepen, tekenen en rekenen breekt aan. Centrale vraag is hoe deze unieke locatie in volle glorie een openbare functie zal kunnen vervullen.

LEVENDIGHEID Het antwoord op die vraag is gevonden in levendigheid, door mensen opgewekt. Door bewoning, bezoek en gebruik mogelijk te maken, krijgt het monument zijn waardigheid en levendigheid terug. Deels door hoogwaardige nieuwbouw te realiseren, en daarmee ruimte te geven aan de behoefte aan luxe wooncomplexen, worden bewoners naar het landgoed gebracht.
In vier moderne woongebouwen, te bouwen door streekgenoot Heddes, zullen in totaal 109 drie- en vierkamerappartementen verrijzen. Later in het traject worden in het monument kleinschaliger woningen gerealiseerd. Een deel van dit gebouw zal gonzen van de jeugd, die hier middelbaar onderwijs volgen.

VERBINDEN Landschapsarchitect Copijn is erin geslaagd om monument, park en de nieuwbouw 'naadloos maar toch spannend' met elkaar te verbinden. De kracht van de natuur in de omgeving met de stijl en grandeur in de gebouwen van vroeger. De kapel heeft inmiddels een horecabestemming. Hier komt, net als vroeger, iedereen samen. Nu niet in stil, naar binnen gekeerd gebed maar in alle openheid en in gesprek met elkaar.

KENNISMAKEN Zaterdag 22 september zal de eerste fase starten met de verkoop van de nieuwbouwappartementen. Deze worden naar moderne maatstaven gebouwd en opgeleverd. Binnen de gebouwen worden verschillende woontypes opgeleverd, drie- en vierkamerappartementen hebben elk een buitenruimte van minimaal 14 vierkante meter. De penthouses krijgen een nog groter terras. Ook verschillen de gebouwen onderling.
Tijdens het verkoopevent, tussen 10.00 en 14.00 uur, kan er worden kennisgemaakt met gebouw, plannen en verkoopbegeleiding. En zijn de brochures en nadere documentatie gereed.

Informatie op www.missiehuishoorn.nl