• Een van de studenten van de SoTOPleiding is Amanda. Zij zou graag juf willen zijn.

    Theo Annes

'Wij willen ook een diploma!'

WOGNUM School, diploma, betaalde baan. Dat traject is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vijf medewerkers van leer/werkbedrijf IetsAnders die echt wel wat kunnen, maar die geen diploma hebben, namen het initiatief om hun kansen op een betaalde baan te vergroten. In november beginnen ze een speciaal voor hen opgezette studie, een SoTOPleiding.

De vijf aankomende studenten, alle via IetsAnders (een label van LeekerweideGroep) werkzaam bij basisschool 't Ruimteschip in Opmeer, wilden graag een betaalde baan. Ze wisten alleen niet precies hoe ze dat voor elkaar moesten krijgen. Bij IetsAnders gaan de werknemers in het onderwijs van start als bijvoorbeeld conciërge, tuinman of klassenassistent, maar voor deze vijf werknemers was dat een trapje te hoog. En omdat ze dus geen diploma hebben, ligt een betaalde baan eveneens buiten hun bereik.

Letty Chapel, projectleider bij BuroFlo binnen Leekerweide: "Dan schieten we dus ons doel voorbij, en krijgen de medewerkers niet die belangrijke 'ik kan het ook' ervaring. Deze mensen hebben namelijk talenten en meerwaarde voor de arbeidsmarkt, maar een betaalde baan vinden zonder een diploma is lastig. Daarom willen we dat binnen handbereik brengen." Dat de vijf het papiertje nog niet hebben gehaald, heeft te maken met het feit dat het reguliere onderwijs om verschillende redenen niet bij hen past. Dat betekent verlies van mogelijkheden en kwaliteiten, en dat is voor alle partijen jammer.

Een van de studenten is Amanda. Zij zou graag juf willen zijn. "Maar dat kan ik niet, omdat de opleiding tot juf te moeilijk voor mij is."

SoTOPleiding De wensen van de vijf initiatiefnemers zijn door BuroFlo, en IetsAnders omgezet in een 'SoTOPleiding', waarvan de naam staat voor Samen Ontwikkelen Tot Omgekeerde Participatie. Via deze weg kunnen studenten het diploma 'Woonhulp voor ouderen' of 'Woonhulp voor mensen met een beperking behalen'. Daarnaast kunnen ze de extra module 'Kind' volgen. Na de opleiding zijn de studenten dan klaar voor een baan in de zorg of in het basisonderwijs. Omdat het een officiële opleiding is, en omdat het diploma branche-erkend is, vergroot dat de kansen op een betaalde baan.

PRAKTIJKGERICHT De SoTOPleiding duurt in principe anderhalf jaar, maar elke student heeft de vrijheid om de opleiding op eigen tempo te doorlopen, en mag er dus ook wat langer over doen. De lessen zijn voornamelijk gericht op de praktijk, en bevat een klein deel theorie. Ze leiden op tot niveau 1, voor het verlenen van diverse hand- en spandiensten. Het mes snijdt aan twee kanten. Zowel in het onderwijs als in de zorg is de werkdruk heel hoog. Daar is ruimte voor een extra paar handen.

JUF AMANDA Amanda werd al op haar eerste dag bij IetsAnders voorgesteld aan een van de klassen als juf Amanda. Letty vertelt daarover: "De kinderen weten niet beter. Voor hen is zij echt een juf. Ze zien dat je je talenten kunt aanspreken, ook als je niet helemaal goed kunt leren. Dat is een mooi voorbeeld voor kinderen." Amanda kan nu al volwaardig meedoen, en straks heeft ze ook een echt diploma.

Aanmelden voor de opleiding is mogelijk via info@buroflo.nl. Neem voor meer informatie contact op met Letty Chapel (projectleider BuroFlo), 0229-576357 of Annetta Bus (Clusterhoofd Iets Anders), 06-22227811