• Bestuursregio Westfriesland meldt het resultaat van het bodemonderzoek naar lood bij speeltuintjes voor jonge kinderen.

    regio Westfriesland

Onderzoek: twee speelplekken West-Friesland hebben teveel lood in bodem

WEST-FRIESLAND Twee speeltuintjes in West-Friesland hebben teveel lood in de bodem om ze als 'veilig' te beschouwen voor de jongste leeftijdgroep, 0-6 jaar. Dat blijkt uit onderzoek dat dit jaar is gedaan naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken in de West-Friese gemeenten. Op 29 speelplekken is er sprake van een 'beperkte hoeveelheid lood' in de bodem. De twee locaties met een te hoog loodgehalte voor een speelplek voor jonge kinderen zijn te vinden in Enkhuizen (speeltuintje Nassaustraat bij het bolwerk) en Hoorn (speeltuintje Achter de Vest). Die locaties krijgen nader bodemonderzoek en er komen nadere maatregelen, maar de speeltuintjes hoeven niet dicht: voorkomen dat de jongste kinderen de grond eten en handen wassen na het spelen is genoeg. 

Twee gemeenten in het onderzoek van de samenwerkende zeven West-Friese gemeenten bleken geen enkel speelterreintje te hebben met onvoldoende veilige loodgrond. Dat zijn Drechterland en Koggenland. De overige gemeenten hebben één of meerdere locaties met 'beperkte hoeveelheid lood' bij speelplekken; in totaal gaat het om 29 speelplekken. Bij die plekken gaat het erom dat er maatregelen zijn of komen om te voorkomen dat kinderen grond eten, bijvoorbeeld door middel van afdekken van de grond met gras of bodembedekkers of waterdoorlatende verharding. Het gaat bij die 29 locaties om meer dan 100mg lood per kg grond. 

Over het onderzoek en de resultaten, dat dit voorjaar werd uitgevoerd, hebben de samenwerkende West-Friese gemeenten het volgende bericht uitgegeven. Bovendien geeft elke gemeente op de eigen website nadere informatie over de plaatselijke resultaten van het onderzoek en welke maatregelen er zonodig worden getroffen. 

Uit het bericht van de Regio Westfriesland:  

"Resultaten onderzoek lood in de bodem speelplekken Westfriesland positief

Bijna alle onderzochte speelplekken in Westfriesland hebben een voldoende schone bodem. Dit blijkt uit een onderzoek naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken. Bij 29 speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts twee speelplekken hebben teveel lood in de bodem. Bij deze speelplekken worden maatregelen genomen.

De afgelopen maanden heeft de provincie Noord-Holland onderzoek laten uitvoeren naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken in Westfriesland. Dat gebeurde op plekken waar de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) op basis van historische gegevens concludeerde dat daar mogelijk hogere concentraties lood in de bodem zitten. De aanleiding voor deze onderzoeken is een recente studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten. Op vele plekken in Nederland vindt onderzoek plaats naar lood in de bodem bij speelplekken.

Maatregelen speelplekken

Voor de twee speelplekken in Westfriesland waar teveel lood is aangetroffen (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg) komen de gemeenten en provincie met een voor de locatie passende aanpak.

Bij de 29 speelplekken in Westfriesland waar een beperkte hoeveelheid lood is aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg), is het niet nodig om direct maatregelen te treffen. De GGD en RUD NHN adviseren om bij deze speelplekken maatregelen te nemen tijdens het geplande onderhoud of bij een herinrichting. De gemeenten zullen dit per locatie invullen.

De meeste onderzochte speelplekken hebben een gemiddeld loodgehalte van 0 tot minder dan 100 mg/kg. De GGD geeft aan dat deze grond gezondheidskundig gezien voldoende kwaliteit heeft. Op die speelplekken zijn dus geen verdere acties nodig.

Locaties speelplekken

Meer informatie over de locaties van de speelplekken met een beperkte hoeveelheid lood of teveel lood in de bodem vindt u op websites van de Westfriese gemeenten met de zoekterm lood: www.enkhuizen.nl/loodwww.hoorn.nl/loodwww.medemblik.nl/loodwww.opmeer.nl/lood,www.stedebroec.nl/lood. In de gemeenten Drechterland en Koggenland hebben alle onderzochte speelplekken een voldoende schone bodem.

Tips en meer informatie

Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit. En doordat de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood intussen zijn vervangen. Met eenvoudige maatregelen kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen de loodinname via de bodem beperken. Bijvoorbeeld door jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen, en door kinderen niet op onbedekte bodem (zwarte aarde of zand) te laten spelen. Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van de GGD: www.ggdhollandsnoorden.nlen op de websites van de Westfriese gemeenten met de zoekterm lood.