• Ook Koggenland achter Statiegeld Alliantie, wil PvdA/GroenLinks in Koggenland.

    statiegeld alliantie

'Ook Koggenland in statiegeld-alliantie'

KOGGENLAND PvdA/GroenLinks Koggenland gaat de gemeenteraad voorstellen om zich als gemeente Koggenland ook aan te sluiten bij de Statiegeld Alliantie.

Die alliantie is een samenwerking van gemeenten, bedrijven en instellingen in Nederland en België om iets te doen aan zwerfafval, door middel van het invoeren van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Door samen op te trekken hoopt de alliantie de invoering van statiegeld verplichting voor elkaar te krijgen.

In West-Friesland zijn de voorstellen al in verschillende gemeenten aangekaart, zoals in Hoorn, Enkhuizen, Opmeer, Stede Broec en Medemblik. Onlangs stemde de gemeenteraad van Hoorn in met aansluiting bij de Statiegeld Alliantie. In Hoorn gold vooral zwerfafval als argument. De raadsmeerderheid ziet in zwerfafval een hardnekkig probleem. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van alle verpakkingen in het zwerfafval bestaat uit drankverpakkingen (ook glaswerk). Openbare prullenbakken zijn voor een groot deel gevuld met blikjes en flesjes. Dat moet anders, zo is de idee.

Dat wil ook PvdA/GroenLinks bewerkstelligen met de motie die de nieuwe gemeenteraadsfractie in Koggenland in de gemeenteraadsvergadering van 14 mei wil indienen. De fractie verwijst daarbij naar het voor statiegeld positieve rapport dat de toenmalige staatssecretaris in augustus 2017 presenteerde; statiegeld zou een duidelijk positief effect hebben op bestrijding van de 'plastic soep' en op het zwerfafval.

PvdA/GroenLinks in Koggenland vroeg tijdens de verkiezingscampagnes al om aandacht voor zwerfaval in Koggenland. De actie 'Troep-trimrondje', zwerfafval inzamelen tijdens een trimrondje in het dorp leverde toen onverwacht veel zwerfafval op.

Over de motie in Koggenland schrijft PvdA/GroenLinks in een persbericht het volgende: 

"Eerste motie van PvdA/GroenLinks

In navolging op GroenLinks Hoorn, de PvdA Enkhuizen, Opmeer, Stedebroec en Medemblik, roept de PvdA/GroenLinks Koggenland de raad op om als Koggenland de statiegeldalliantie te ondertekenen. Dit is een statement tegen al dat plastic zwerfafval wat een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen. Op 31 augustus 2017 heeft de toenmalige staatssecretaris het rapport 'Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes' aan de Tweede Kamer gestuurd. Met dit rapport wordt duidelijk dat statiegeld een effectieve bijdrage levert aan de bestrijding van de 'plastic soep' en zwerfafval.

Tijdens de campagne heeft PvdA/GroenLinks het initiatief genomen om te troeptrimmen.

Een handjevol mensen deed mee aan deze sportieve run. De uiteindelijke afval-buit bestond vooral uit blikjes, plastic flesjes en andersoortig plastic. Ook tijdens de landelijke schoonmaakdag deden we mee en constateerden we hetzelfde. Daarom willen we dat onze gemeente dit initiatief van de Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/), waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld, ondersteund.

Velen, consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven, burgerinitiatieven en inmiddels een groot aantal gemeenten hebben hun handtekening gezet. De alliantie vraagt de regering(en) om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Met de motie die PvdA/GroenLinks op 14 mei indient verzoeken zij het college zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie om zo een krachtig westfries signaal te geven aan onze regering.