• Tiny House: ongeveer 30 m2 woonoppervlak.

    via Welwonen

Op zoek naar locaties voor Tiny Houses

ENKHUIZEN De gemeente Enkhuizen en Welwonen gaan de komende maanden aan de slag om richting het voorjaar of de zomer van 2019 de eerste Tiny Houses te kunnen plaatsen. De belangstelling is groot: er zijn 300 belangstellenden. De gemeente is aan zet om één of meerdere geschikte locaties aan te wijzen. "We zijn nu bezig om alle locaties onder de loep te nemen. In totaal zijn er 35 locaties aangedragen door inwoners. Er zitten verrassende locaties bij," aldus wethouder Erik Struijlaart.

Het college doet volgend jaar aan de gemeenteraad een voorstel waarin de meest geschikte locaties worden voorgelegd. Wethouder Erik Struijlaart:  "Zodra de locatie duidelijk is, zullen we snel verder gaan met de voorbereidingen en is ook bekend hoeveel Tiny Houses er in ieder geval in 2019 gaan komen." 

De Tiny Houses worden toegewezen aan huurders vanaf 23 jaar met een goede motivatie om in een Tiny House te willen wonen. Gezien het grote aantal geschikte kandidaten dat overblijft zal er daarna worden geloot. Alle belangstellenden worden hierover geïnformeerd.

Het Tiny House project is een eerste stap om in de woningbehoefte van Enkhuizer jongeren te gaan voorzien. "We moeten als gemeente, samen met Welwonen, verder kijken hoe we snel meer een/twee-persoonswoningen kunnen realiseren. Al dan niet tijdelijk. De behoefte is gewoon groot. In het land zijn er al veel projecten gerealiseerd om duurzaam, maar ook snel te bouwen. Er is in de toekomst voor Enkhuizen zeker nog meer mogelijk", aldus Erik Struijlaart.