• Bert Roodhof

    Bert Roodhof

Opinie: 'Duurzaam doorfietsen' dan maar in Noord-Holland

REGIO Afgelopen dinsdag werd bij de Provincie Noord-Holland het coalitieakkoord 'Duurzaam Doorpakken' tussen VVD, D66, CDA en Partij van de Arbeid gepresenteerd. Het is een kort maar krachtig akkoord op hoofdlijnen met een centrale rol voor duurzaamheid. Dat is alvast winst. 

Bert Roodhof

Inherent aan een akkoord op hoofdlijnen is dat je als burger niet kunt lezen hoe de provincie concreet gaat handelen, bijvoorbeeld in het dossier Bereikbaarheid, waarvoor verreweg het meeste geld (61,7 miljoen euro) is gereserveerd. Er is een richting, er zijn wat goede voornemens en verder zijn er veel afhankelijkheden van andere partijen.

Afgelopen week werd bijvoorbeeld duidelijk dat Prorail niet veel goeds in de zin heeft met de intercity-verbindingen van Amsterdam naar het noorden. Vanaf 2030 gaan er weliswaar acht intercity's per uur rijden tussen Amsterdam en Alkmaar, maar ze zullen op minder stations stoppen. Reizigers die verder willen dan Amsterdam, zullen daar moeten overstappen. Met andere woorden, vanaf 2030 is het rechtstreeks reizen naar station Amsterdam Amstel, Utrecht, Nijmegen en Maastricht verleden tijd.

Nieuwsgierig raadpleegde ik het coalitieakkoord. Misschien kon de provincie hier de helpende hand toe steken. In het akkoord staat dat 'een duurzaam, voor iedereen toegankelijk en samenhangend OV-systeem van groot belang is.' De provincie zal samen met haar partners een OV-visie 'Toekomstbestendige bereikbaarheid' opstellen, waarin het niet alleen zal gaan over mobiliteit binnen de Metropoolregio Amsterdam, maar ook over de verbinding met de aanliggende regio's. De provincie vindt dat de OV-verbindingen in de verschillende concessiegebieden goed op elkaar moeten zijn afgestemd, zodat OV-gebruikers ongestoord kunnen reizen. 

Deze prachtige woorden zouden me moeten geruststellen, maar naarmate ik ze vaker herlas werd ik onrustiger. Het zijn wel heel veel mooie woorden en NS en Prorail vinden over het algemeen al vrij snel dat er sprake is van ongestoord reizen.

Gelukkig had de provincie ook een oplossing voor mijn ongerustheid: pak vaker de fiets! In het coalitie-akkoord wordt fors ingezet op het aanleggen en veiliger maken van fietspaden. Of het nieuw te ontwikkelen fietsbeleid van de provincie het antwoord is op al onze problemen? Ik vrees van niet, maar goed, duurzaam doorpakken is het wel.

Bert Roodhof woont in Castricum, is lid van D66 en schrijft iedere zaterdag op de Facebook-pagina van D66 Castricum - op persoonlijke titel - over zaken die hem bezighouden.