• Scholieren uit Hoorn beoordelen of Willem IJsbrand Bontekoe een held of een schurk was

    Oud Hoorn

Oud Hoorn is 100-plusser

Het zal niemand in Hoorn zijn ontgaan: de historische vereniging Oud Hoorn vierde het afgelopen jaar het 100-jarig jubileum. Het hele jaar waren er tal van activiteiten, culminerend in een lijvig boek: 'Hoorn in de twintigste eeuw'.

,,We hebben een druk jaar achter de rug'', zegt Rita Lodde, secretaris van Oud Hoorn. Feitelijk heeft zij drie drukke jaren achter de rug, want zo lang was zij actief in de redactieraad van het boek. ,,Er is slechts één afspraak die wij geschonden hebben: het boek is iets dikker geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was. In plaats van 450 bladzijden werden het 888 bladzijden.''

KRONIEK Maar het moet gezegd: het is een mooi opgemaakt, rijk geïllustreerd boek geworden. Vanwege de omvang zijn het twee delen, met harde kaften en gedrukt op kwaliteitspapier. ,,Gelukkig ontvingen we geld van sponsors en van de gemeente. Daardoor blijft de prijs beperkt tot 40 euro. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandels in Hoorn en bij onze vereniging.''

Wie het boek koopt moet wél over een goede rug beschikken, want bij elkaar wegen de twee delen vijf kilo. Maar dan heb je ook de volledige kroniek van Hoorn tijdens de vorige eeuw in huis. ,,We hebben het boek gemaakt met een hele plezierige groep van 15 deskundige vrijwilligers. Eigenlijk vonden we het allemaal jammer dat het boek af was.''

Behalve de teksten waren ook de illustraties een enorme klus. ,,Er moesten afspraken worden geregeld met allerlei instellingen en fotografen. Gerard Braas nam een groot deel van dit werk voor zijn rekening. We hebben veel steun gekregen van het Westfries Archief en het Westfries Museum.''

LEDENTAL Naast het boek had Oud Hoorn nog een andere doelstelling. ,,We wilden in 2017 graag ons 2017e lid verwelkomen. Welnu: we zijn er ruim overheen. We zitten inmiddels op zo'n 2050 leden. Met dank aan de twee dochtertjes van wethouder Judith de Jong. De tweeling, pas twee jaar oud, werd door hun moeder aangemeld als lid.''

Ook waren er vorig jaar diverse festiviteiten. ,,Op 6 juni hebben we de oprichtingsvergadering herdacht, met nazaten van mensen die er op 6 juni 1917 bij waren. Dat gebeurde op dezelfde plek als destijds: het oude stadhuis, de Statenpoort. Frans van Iersel verzorgde een presentatie over 100 jaar monumentenzorg in Hoorn.''

GEVELSTEEN Op 6 juni 2017 werd aan Onder de Boompjes tevens een gevelsteen onthuld door de 100-jarige heer Roselaar en burgemeester Nieuwenburg. ,,Op de gevelsteen staat onze oprichter, Johan Christiaan Kerkmeijer, afgebeeld. Er zijn momenteel zeven 100-jarigen in Hoorn. Die zijn dus net zo oud als onze vereniging. Zij kregen een cadeautje van ons.''

Op 17 juni was er een symposium met andere historische verenigingen in de Oosterkerk. In september richtte Oud Hoorn zich specifiek tot de jeugd. ,,Basisschool leerlingen liepen met hun groep door de stad, waar zij historische figuren tegen kwamen. De leerlingen bogen zich enthousiast over de vraag of historische personen, zoals de Graaf van Bossu en Willem Bontekoe, een held of een schurk waren.''

Oud Hoorn werden officieel opgericht op 13 juli 1917. Later dat jaar werden de statuten formeel vastgesteld. Dat werd gevierd met een grote feestmiddag op zondag 19 november 2017 in schouwburg Het Park. ,,Met toneel, muziek, dans en filmpjes werd het verhaal van Vrouwe Hoorn en haar twee minnaars verteld. En natuurlijk werd ons nieuwe boek gepresenteerd.''

BURGEMEESTERS Het boek werd uitgereikt aan de drie meest recente burgemeesters van Hoorn: Pierre Janssens, Onno van Veldhuizen en Jan Nieuwenburg. ,,De burgemeesters deden mee met een quiz: 'Wie is de échte vader van Vrouwe Hoorn? Het was een fantastische middag. Het leek net een reünie: je kwam veel oude bekenden tegen.''

Inmiddels kijkt men bij Oud Hoorn weer vooruit. ,,Het was een enerverend jaar, met prachtige hoogtepunten. De komende jaren gaan wij meer samenwerken met andere historische verenigingen uit onze regio en ook uit Alkmaar en Haarlem. En we gaan opnieuw aan de slag met de jeugd en historische figuren. Dat is goed bevallen. Ze mogen beoordelen of iemand een held of een schurk was. Met een knipoog naar de discussie rond Jan Pieterszoon Coen.''