• Harry Nederpelt is voorzitter van de stuurgroep vitale verblijfsrecreatie Holland Boven Amsterdam, die de problematiek moet aanpakken.

    Co Schipper
  • De sprekers tijdens de Top Verblijfsrecreatie met links Recron voorzitter Cees Slager.

    Co Schipper

Integrale aanpak nodig voor illegale bewoning parken

HOORN Harry Nederpelt: "We moeten vol gaan voor een integrale aanpak, want alles haakt in deze in elkaar. Daarnaast moeten we kijken naar de alternatieven die we kunnen bieden aan de ondernemers met vakantieparken, maar ook aan de mensen die noodgedwongen op zo'n park wonen."

Co Schipper

Het is een tegenstrijdig bericht dat het toerisme in Noord-Holland noord een stijging laat zien van 5% ten opzichte van 2018 en tegelijkertijd dat er 15% teveel vakantiehuisjes en stacaravans zijn in dit gebied. Met deze mededeling opende de voorzitter van de stuurgroep vitale verblijfsrecreatie Holland Boven Amsterdam, Harry Nederpelt de Top Verblijfsrecreatie in Hoorn. Tijdens deze top werden de kansen en uitdagingen in de verblijfsrecreatie besproken en worden de stappen verkend die gezet moeten worden om de sector te versterken. Het grootste probleem is de permanente bewoning op vakantieparken en de verpaupering die daar mee gemoeid gaat.

De doelstelling is helder.In 2030 wil de regio de best presterende regio zijn in Nederland als het gaat om verblijfsrecreatie. Voordat het zover is zullen de nodige problemen het hoofd geboden moeten worden. Er is sprake van verkettering van de vakantieparken. In veel parken is sprake van illegale, permanente bewoning en er zal gezocht moeten worden naar oplossingen binnen het sociale domein in de regio. Daarom is het belang van deze top zo groot, volgens Harry Nederpelt. "We moeten vol gaan voor een integrale aanpak, want alles haakt in deze in elkaar. Daarnaast moeten we kijken naar de alternatieven die we kunnen bieden aan de ondernemers met vakantieparken, maar ook aan de mensen die noodgedwongen op zo'n park wonen." Spreker René Bagchus van het ministerie van BZK benoemt de problematiek rond de vakantieparken. Volgens hem heeft 1/3 van de parken geen vakantie perspectieven meer. Daar wonen heel veel vaste bewoners. Landelijk gaat het dan grofweg om 55000 mensen. Het gaat hier dan om veelal pas gescheiden spoedzoekers, arbeidsmigranten en mensen die onder de radar willen blijven.

SAMENWERKING Bagchus spreekt van een veelzijdige en complexe problematiek. Hij vindt dat er gezocht moet worden naar oplossingen vanuit één overheid, zodat iedere instantie vanuit de eigen rol de problematiek aan kan pakken. Hij pleit voor een actie agenda om vakantieparken aantrekkelijk te houden of te maken. Het is dan wel van belang om te zorgen dat de juiste parken in beeld zijn. Het moet dan leiden tot de ontwikkeling van integraal beleid binnen en tussen gemeenten. Bagchus wil op zoek naar maatwerk en waarschuwt dat je moet waken voor het waterbed effect door samenwerking.

KRITISCHE NOOT Spreker Cees Slager, top ondernemer en voorzitter van Recron (Vereniging van Recreatieondernemers Nederland) is zeer kritisch op de houding van de overheid in deze problematiek. "De genoemde oplossingen die u hier aandraagt gaan niet werken." Zo wees Slager de andere sprekers terecht. Hij stelt dat er al problemen genoeg zijn voor de ondernemers die vakantiewoningen verhuren. Ze worden steeds weer geconfronteerd met stijgende kosten als het gaat om de veerhuur van vakantie woningen en daardoor hebben veel ondernemers de financiële middelen niet om te investeren. "Banken zien problemen met nieuwe regelgeving en daarbij is de financiering in de branche volledig veranderd. Mede daardoor kunnen veel bedrijven niet investeren in kwaliteit." De overheid voert een beleid van halen en niet van brengen, stelt Cees Slager, onder andere door het steeds verhogen van de toeristen belasting en nu weer extra belasting op seizoenwerk.

OPLOSSINGEN Vanuit de Recron komt Slager met oplossingen en richt zich tot de overheid. "De overheid moet veranderen. Probleem parken moeten weer bij de tijd zijn en daarvoor dient de overheid te investeren in probleem gezinnen die nu van permanente bewoning gebruik maken op een vakantiepark." Slager pleit voor de regie nemen door de overheid en vindt dat er gepraat moet worden met alle partijen. Ook met de financiële wereld. Daarnaast dient er volgens hem een heroverweging te komen van WOZ belasting op vakantie woningen en er moet een landelijk tarief komen voor toeristen belasting. Banken dienen ook te helpen met een investeringsfonds. Als laatste komt Slager nog met enkele adviezen. "Handhaaf regelgeving als het gaat om permanente bewoning, beloon bedrijven die 2 maanden dicht gaan en ontwikkel een duidelijk maar spijkerhard beleid. Zorg voor leiderschap, visie en draagkracht."

TRANSFORMEREN Voorlopig ziet Nico Ursem uit Hauwert het allemaal met lede ogen aan. Drie jaar geleden kocht hij de camping aan de Tuinstraat tussen Hauwert en Zwaagdijk en noemde het 'Park aan het water'. Hij heeft plannen om zijn camping, waar voornamelijk arbeidsmigranten wonen om te vormen tot een mooi vakantieresort van waaruit de toeristen eenvoudig naar Medemblik kunnen varen. Daarbij moet een deel van zijn camping beschikbaar blijven voor arbeidsmigranten. "De gemeente zegt dat er geen behoefte is aan de luxere chalets die ik wil bouwen en staat alleen toe dat ik kleine chalets kan bouwen. Bovendien schuift de gemeente alle besluiten steeds voor zich uit." Ursem ziet echter kansen en wil in elk geval in gesprek blijven met de gemeente.