• Groene stroom van afval voor Hoornse kermis.

    BDUmedia

Kermis in Hoorn is al groen

HOORN Gemeente Hoorn hoeft niet meer op zoek naar manieren om de Hoornse kermis van 'groene stroom' te voorzien. Dat schrijft het Hoornse college van B&W in antwoord op vragen van de GroenLinks fractie om groene energie voor de energie slurpende kermis. Hoorn betrekt alle elektra van en door de huisvuilcentrale HVC en dat us 100% groene stroom. Dus ook de kermis draait op groene stroom. 

De GroenLinks fractie stelde de raadsvragen naar aanleiding van het voorbeeld in Zwolle waar de kermis via speciale accu's met groene stroom wordt bevoorraad. Zo'n constructie is in Hoorn (en veel andere West-Friese gemeenten) overbodig omdat de gemeenten als eigenaar alle stroom afnemen van het eigen bedrijf van de HVC Aandeelhouders Energie BV. Die stroom is gemaakt van huisvuil in de huisvuil-energie centrale in Alkmaar. Via vijf speciaal voor de kermis geplaatste transformators komt die groene stroom dus ook naar de Hoornse kermis. 

De uitleg van het college over de groene stroom voor de kermis in Hoorn:

 "De Hoornse kermis draait 100 procent op groene stroom. De Hoornse kermis maakt geen
gebruik van accu's zoals de kermis in Zwolle of dieselaggregaten. De stroom voor de Hoornse
kermis komt van 5 transformatorstations die speciaal voor de kermis zijn geplaatst. De
transformatorstations zijn in eigendom van Liander.
Al het elektraverbruik van de gemeente Hoorn wordt door HVC AandeelhoudersEnergie B.V
geleverd. De gemeente Hoorn is samen met andere gemeenten eigenaar van HVC. Uit het
opgehaalde afval van de inwoners wordt door verbranding en compostering stroom en gas
gewonnen. Alle elektra wat door HVC AandeelhoudersEnergie B.V. wordt geleverd is 100
procent groene stroom.