• Klachten over restrommel van festivals in Julianapark: 'eerder opruimen en minder plastic'.

    PvdA Hoorn

'Outdoor moet zonder plastic'

HOORN Verwaaid plastic en ander afval verspreid over de velden en in het struikgewas van het Julianapark, nog tot op 4 dagen na het festival had simpel voorkomen kunnen worden, stellen raadsfracties PvdA Hoorn en Fractie Danny Verdonk. PvdA en eenmansfractie Verdonk (ex-GroenLinks Hoorn) ergeren zich aan de rommel die restte na de geslaagde Outdoor Stereo- en Hoorn Zingt Hollands festivals afgelopen weekend. Eerder opruimen en liefst helemaal geen plastic gebruiken, had simpelweg rommel en ergernis voorkomen, zo stellen de fracties in een brief aan het college van B&W in Hoorn. 

In de brief over de restanten van Outdoor Stereo en Hoorn Zingt Hollands zeggen raadsleden Arnold Wegner van de PvdA en Danny Verdonk dat Hoorn nog heel wat slagen kan maken als het gaat om duurzaamheid en schoonmaken van het park. Zij wijzen erop dat andere gemeenten al beleid voeren op terugdringen van plasticgebruik en inzet van alternatieven voor plastic gebruik. In de serie vragen over de lang achtergebleven rommel in het Julianapark stellen ze het college ook voor om met organisatoren te gaan praten over verduurzamen van de festivals. 

De brief van raadsleden Arnold Wenger (PvdA Hoorn) en Danny Verdonk (Fractie Danny Verdonk) aan het college van B&W: 

"Geacht college, geachte portefeuillehouder,
Afgelopen weekend werd in het Julianapark met veel succes zowel het Outdoor Stereo als Hoorn zingt Hollands georganiseerd. De PvdA Hoorn vindt het fantastisch dat dergelijke evenementen binnen onze gemeente grenzen georganiseerd worden, maar is tevens van mening dat op het gebied van duurzaamheid en de schoonmaak van het Julianapark nog wel een paar slagen te maken zijn.

Zo lag vandaag (4 dagen na het festival) op veel plekken nog zwerfvuil in het park en met name plastic bekers, die door de wind in het water en het struikgewas komen. Dat had simpelweg voorkomen kunnen worden door deze eerder op te ruimen. In andere gemeentes is men echter al bezig met
het terugdringen van plasticgebruik en de inzet van alternatieven voor met name plastic bekers. Daarom willen wij u graag de volgende vragen stellen:


1) Zijn er duidelijke afspraken met de organisatie gemaakt over het opruimen van het afval in het Julianapark en -zo ja- wie is daar formeel verantwoordelijk voor?
2) Hoe is het mogelijk dat vier dagen na afloop van deze evenementen het Julianapark toch nog vol afval en plastic bekers ligt?
3) Bent u het met ons eens dat met de schoonmaak van het Julianapark eerder begonnen had moeten worden? En -zo ja- hoe wilt u voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt?
4) Bent u met de organisatie van deze festivals al in gesprek over het verduurzamen van hun evenement en -zo ja- wordt daar dan bijv. ook gesproken over het gebruik van recyclebare bekers of hardcups?
5) Mocht dat niet het geval zijn, is het dan mogelijk om op korte termijn met deze gesprekken te beginnen, zodat we volgend jaar weer een stapje verder met onze duurzaamheidsambities zijn?"