• Artist Impressie van de aan te leggen vooroever bij de Westerdijk voor De Grote Waal en De Hulk bij Hoorn en Scharwoude, ('module 3' van de dijkversterking van Hoorn naar Amsterdam).

    Alliantie Markermeerdijken

In september start werk oeverdijk bij de Grote Waal en De Hulk

HOORN / SCHARWOUDE Zoals hierboven, zo zou de omgeving van de Westerdijk met vooroever bij de Grote Waal en De Hulk eruit kunnen zien over enige tijd. Want in september wordt een start gemaakt met de eerste werkzaamheden voor de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam; tussen Hoorn en Scharwoude wordt het een oeverdijk. Alliantie Markermeerdijken houdt over het werk bij Grote Waal en De Hulk op 2 september een inloopavond voor belangstellenden, in Ootje Konkel (IJsselmeerdijk 16-A, Scharwoude, 19.00 tot 21.00 uur). 

Op de foto is het beeld van de oeverdijk voor de Grote Waal en De Hulk te zien; het is het derde deel van de versterkingswerken bij de dijk, de zogenoemde 'module 3'. Vanaf Hoorn geldt er een module 1 voor de binnenstad (er wordt een berm aan de waterzijde aangelegd waarop een fiets- en wandelpromenade komt). Module 2 gaat over het eerste deel bij de Westerdijk en omvat een oeverdijk, met fiets- en wandelverbinding en waar ook het stadsstrand Hoorn zal komen. Module 3 is een vooroever die vanaf het stadsstrand doorloopt tot en met De Hulk bij Scharwoude. De vooroever constructie gaat daarna ook verder zuidwaarts in de plannen. 

Omdat het werk voor de aanleg van de oeverdijk in september van start gaat, houdt de uitvoerende combinatie Alliantie Marmermeerdijken een inloopavond met voorlichting over de oeverdijk voor de kust van Hoorn en Scharwoude en het werk daaraan. De inloopavond is op 2 september. Over het werk en de inloopavond meldt Alliantie Markermeerdijken het volgende: 

Bewoners op 2 september welkom in Ootje Konkel

Informatiebijeenkomst start aanleg oeverdijk

De Alliantie Markermeerdijken start medio september met de aanleg van de oeverdijk voor de kust van Hoorn en Scharwoude. Om omwonenden zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden in het kader van de dijkversterking, houdt de Alliantie op maandag 2 september een informatiebijeenkomst bij Ootje Konkel in Scharwoude (IJselmeerdijk 16-A). Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur.

Doel informatiebijeenkomst

Bezoekers van de inloopavond worden aan de hand van een marktsetting geïnformeerd over alle uitvoeringsaspecten van de oeverdijk. Medewerkers van de Alliantie geven toelichting op wat er wanneer gaat gebeuren en wat dit voor u en uw omgeving betekent. Hierbij kan worden gedacht aan informatie over de uitvoeringsmethode, de fasering en te nemen maatregelen ten behoeve van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Huidige stand van zaken

In de eerste week van september wordt betonning in het water geplaatst langs het gehele traject waar de oeverdijk wordt aangelegd. Het gaat hierbij om gele boeien met een rood-wit-rood stopteken. Het gebied hierachter is tijdens de uitvoering verboden terrein. Medio september start de Alliantie met het opspuiten van de oeverdijk. Het ontwerp van de oeverdijk is in mei 2019 tijdens informatieavonden in Hoorn en Grosthuizen gepresenteerd.
De bijbehorende ontwerptekeningen en 3D-visualisaties zijn op de website www.markermeerdijken.nl te vinden onder 'Wat gebeurt waar?' en vervolgens onder Modules '2. Strand Hoorn' en '3. Grote Waal en De Hulk'. Hier is ook meer informatie te vinden over de betonning en overige maatregelen die wij nemen en invloed hebben op de omgeving.

Alliantie Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de marktpartijen Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie versterkt circa 33 kilometer Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam. Op de website www.markermeerdijken.nl vindt u informatie over de voorbereidingen op de dijkversterking en waar de Alliantie op dit moment aan het werk is.