• Van links naar rechts Harry de Bles, Johan Bommerson en Kees Kruyer van het Stoommachine Museum en in hun midden als tweede van rechts Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap.

    Frans Leek

Westfrieslandprijs voor Stoommachine museum

ENKHUIZEN In de Zuiderkerk in Enkhuizen is zaterdag 7 september de Westfrieslandprijs uitgereikt aan het Nationaal Stoommachinemuseum. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Westfries Genootschap tijdens de Westfriezendag. Het Stoommachinemuseum uit Medemblik krijgt de prijs als een waardering voor de cultuurhistorische, educatieve en recreatieve activiteiten van het museum. 

De prijs is een waardering voor de cultuurhistorische, educatieve en recreatieve activiteiten van het museum, zo meldt het Westfries Genootschap. "Niet alleen draagt het bij aan de vergroting van de kennis over de toepassing van stoomkracht, maar het laat ook zien dat stoombemaling vroeger van groot belang was voor de waterhuishouding in oostelijk Westfriesland. Het museum is niet alleen interessant voor de liefhebbers van techniek, maar ook voor het grote publiek.
Dat blijkt ook wel uit de grote belangstelling voor de vele activiteiten". 

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.000. In zijn dankwoord gaf directeur Harry de Bles aan dat het geld vermoedelijk zal worden gebruikt voor het realiseren van een nieuwe exposite onder de naam Nederland op Stoom.
Van links naar rechts Harry de Bles, Johan Bommerson en Kees Kruyer van het
Stoommachine Museum en in hun midden als tweede van rechts Jan Smit, voorzitter van het
Westfries Genootschap. Foto: Frans Leek.