• Piet Mazereeuw staat op plek nummer 6 voor Code Oranje.

    Code Oranje

Piet Mazereeuw (Code Oranje): 'Sta permanente bewoning op Het Grootslag in Andijk toe'

ENKHUIZEN De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat inwoners? Wat is de invloed van kiezers? Valt er wel iets te kiezen? Het Westfries Weekblad laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Piet Mazereeuw (52) uit Enkhuizen. Hij staat op plek nummer 6 voor Code Oranje.

Geef één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

De invloed van de kiezer in de Provincie wordt vaak onderschat, zo is de provincie verantwoordelijk voor: waterbeheer, energie en klimaat, milieu en de provinciale infrastructuur, met als voorbeeld, door te stemmen kunt u meebeslissen of de Houtribdijk Enkhuizen-Lelystad verbreed moet worden naar vierbaansweg, als de burgers dit willen!

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Code Oranje kiest voor het bouwen in vrije zones waar mogelijk, liefst niet in groene gebieden. Voor jongeren die woonruimte zoeken zouden als alternatief voor industrieterreinen, de mogelijkheden moeten worden onderzocht om permanente bewoning op vakantieparken, (zoals Het Grootslag in Andijk) toe te staan.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar West-Friesland?

Het toerisme dient gespreid te worden door de hele provincie met name Amsterdam is nu te 'vol'. Code Oranje is ervoor om het toerisme naar behoefte van de inwoners te verspreiden, en dit onderschrijven door per plaats de folklore te tonen zoals Hoorn V.O.C. stad!

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

Voor de forens moeten we investeren in opwaardering van de provinciale wegen, zoals de A.C. de Graafweg (N241). Voor de fietsers, waar nodig, goede veilige fietspaden aanleggen! En openbaar vervoer dient op het huidige peil te blijven, met GRATIS O.V. voor ouderen.

Natuurbeschermers zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden zodat het grondwaterpeil omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij (zie bijvoorbeeld het plan 'Amsterdam Wetlands'). Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

De boeren in de provincie dienen gestimuleerd te worden om de CO2 uitstoot te verminderen en het grondwaterpeil te behouden door te innoveren in groene stroom en zonnecollectoren, Code Oranje wil dit stimuleren door de energietransitie in te zetten van onderop.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden?

Waar mogelijk dient ons prachtige duingebied, zoals bij Schoorl absoluut behouden te worden, op sommige plekken kan het kustgebied bebouwd worden, echter dit gaat altijd met inspraak van de bewoners.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond)? 

Willen bedrijven in ons drukbevolkte gebied blijven draaien, dan dienen zij te innoveren. Zeker Tata Steel. Liefst vrijwillig, maar zo nodig onder stevige druk/verplichting. Betrek actief de omwonenden bij de maatregelen. Laat ze meekijken en meedenken. Dat wekt vertrouwen en zorgt voor concreet resultaat (dit is echt een beproefde methode - ook in andere plekken in ons land). De provincie mag best meer optreden tegen overlastgevende bedrijven. Code Oranje vindt het belangrijk dat de industrie en bevolking continue met elkaar in gesprek blijven over verbeteringen, dit gebeurt nu nauwelijks. Bewoners vragen immers om een gezonde en veilige leefomgeving, zoals in Enkhuizen rond Polva Pipelife.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Wij willen de energietransitie en het klimaatbeheer van onderop organiseren, de burger bepaalt mee. En niet zoals in Zwaagdijk dat de windturbines er daar gewoon 'doorgedrukt' zijn dit is een voorbeeld van hoe het niet moet, een gezond en goed klimaat begint bij jezelf.