• Plan voor Sorghvliet in Andijk ligt ter inzage

    gemeente Medemblik

Plan voor Sorghvliet Andijk ter inzage

ANDIJK Gemeente Medemblik heeft afgelopen week het plan voor de vernieuwing en ombouw van de locatie Sorghvliet in Andijk ter inzage gelegd. Het gaat om een het bestemmingsplan voor vernieuwing van de locatie om en nabij het verzorgingshuis. Uiteindelijk komen er na sloop van 41 eenheden van het verzorgingshuis, waarvoor 32 woningen beschermd wonen terugkomen. En na sloop van de 24 jongerenwoningen komen er 32 nieuwe appartementen voor een gemengde groep terug. 

Over het plan, dat Transformatie Sorghvliet Andijk is genoemd, wordt donderdag 14 juni een informatieavond gehouden. Het plan ligt zes weken ter inzage, met de mogelijkheid om er in die periode ook reacties op te geven. 

Over het plan en de procedure meldt de gemeente het volgende: 

"Met ingang van 8 juni ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Transformatie Sorghvliet Andijk' voor een periode van zes weken ter inzage.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Het ontwerpbestemmingsplan gaat uit van de transformatie van het gebied rondom verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk. Er worden 41 eenheden van het verzorgingshuis gesloopt en 32 woningen beschermd wonen komen daarvoor terug. Ook worden 24 jongerenwoningen gesloopt. Daarvoor in de plaats worden 32 appartementen voor een gemengde groep nieuw gebouwd.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 14 juni is er een informatiebijeenkomst in het restaurant van verzorgingshuis Sorghvliet, Sorghvlietlaan 50, 1619 XC Andijk. De informatiebijeenkomst start om 19.00 uur. U bent van harte welkom.   

Ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 8 juni tot 20 juli op de volgende manieren inzien:

Het ontwerpbestemmingsplan staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0420.BPANDSORGHVLIET-ON01.

Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis van in Wognum.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze per post versturen aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-18-027562. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

Mondeling: u kunt via telefoonnummer (0229) 85 60 00, een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.