• Provincie Noord-Holland

Provincie zoekt ideeën om mijlpalen N23 te vieren

REGIO 'Hoe wilt u de afronding van de werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg vieren?' Met deze vraag roept de provincie Noord-Holland omwonenden, weggebruikers en andere geïnteresseerden uit die omgeving op om ideeën hierover in te sturen. Iedereen die een goed idee heeft kan deze tussen 1 februari en 1 maart 2018 insturen. Een jury bepaalt medio maart welke ideeën uitgevoerd gaan worden.

Eind 2018 zijn de werkzaamheden van het project N23 Westfrisiaweg gereed. Vanaf dat moment rijdt het verkeer tussen Alkmaar en Enkhuizen over de nieuwe N194 en N307. De komende periode worden er veel werkzaamheden afgerond. Denk aan wegen, fietstunnels, rotondes en viaducten. En eind 2018 gaat de hoofdrijbaan volledig open. Deze mijlpalen wil de provincie Noord-Holland samen met de mensen uit de omgeving vieren.

Ideeën kunnen tussen 1 februari en 1 maart 2018 via de website van de N23 Westfrisiaweg worden ingestuurd. Deze site is te vinden via www.noord-holland.nl (https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/N23_Westfrisiaweg/uwidee) Ook kan er in deze periode op de ideeën worden gestemd. Naast ideeën zoekt de provincie ook juryleden. Deze jury gaat op zaterdag 17 maart 2018 samen met de provincie en aannemer Heijmans de ideeën beoordelen en een activiteitenprogramma opstellen. De jury kijkt onder andere naar haalbaarheid, uitvoerbaarheid en kosten. Aanmelden voor de jury kan ook via de website van de N23 Westfrisiaweg.