• Barend Hoekstra

Provinciegeld voor rijksmonumenten in regio

MEDEMBLIK Onder meer de Bonifaciustoren in Medemblik, de NH Kerken in Hoogwoud, Westwoud en Berkhout, de Poldermolen Westerveer in Spanbroek en de Westertoren, het voormalig weeshuis en de Westerkerk/de Costerije in Enkhuizen ontvangen provinciale subsidies voor restauratiewerk.

Gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek, heeft de 59 subsidiebeschikkingen persoonlijk overhandigd aan de eigenaren. Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd.

De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming en beheer gecombineerd worden.

GOUDLEERBEHANG Voor de restauratie van het goudleerbehang van het voormalig Weeshuis in Enkhuizen geeft provincie Noord-Holland een subsidie van 5.173 euro. De betreffende NH kerken in de regio kunnen rekenen op 21.904 (Hoogwoud), 31.328 (Berkhout) en 47.984 (Westwoud) euro.

Naar het houtherstel van de Enkhuizer Westertoren gaat een bedrag van 43.897 euro, terwijl de Westerkerk/De Costerije Enkhuizen kan rekenen op 60.000 euro. Voor de restauratie aan de Bonifaciustoren in Medemblik is een bedrag van 49.980 euro vrijgemaakt door de provincie. De Poldermolen Westerveer in Spanbroek krijgt in West-Friesland het grootste bedrag: 102.351 euro.

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat in de provincie en ze zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn.