PvdA bezorgd over jeugd

HOORN De PvdA stelde 10 september vragen aan het college van b en w over de jeugdhulp in Hoorn. De antwoorden hierop waren niet volledig en teleurstellend, meent de partij. "Alsof u zowel onze vragen als de nijpende problemen in de jeugdzorg niet serieus neemt. Daarom nogmaals: wat is er het afgelopen jaar misgegaan in de onderhandelingen rondom de inkoop van jeugdbescherming waardoor het niet gelukt is een aanbesteding voor 2019 te kunnen doen?"

De andere vragen die de politieke partij stelt zijn: "Met welke specialistische hulpverlenersinstanties zijn jullie in gesprek om de zorgcontinuïteit van de cliënten van het Huis vol Compassie te kunnen waarborgen? Wanneer denkt u meer te kunnen zeggen over de overdracht van cliënten van het Huis vol Compassie naar andere, specialistische hulpverleners? En Hoelang zijn de wachtlijsten op dit moment voor jeugdigen die specialistische hulp nodig hebben?