Raad buigt zich over scholenbouw in Avenhorn

13 miljoen voor project scholen en kinderopvang

AVENHORN Investeren in de toekomst. Dat doet de gemeente Koggenland met de scholenbouw in Avenhorn. Een gebouw waarin de scholen Jozefschool, Overhaal en Ieveling worden gehuisvest. De locatie biedt ook ruimte voor een gymzaal, kinder- en peuteropvang en mogelijk voor woningen.

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag gesproken over het investeringsvoorstel en behandelt het voorstel op 5 februari, waarna een besluit volgt. De gemeenteraad wordt gevraagd om 13 miljoen beschikbaar te stellen voor het bouwproces. Later volgt een investeringsvoorstel voor de inrichting van de openbare ruimte. "Het beschikbaar stellen van geld voor de scholenbouw is een grote stap vooruit, een stap waarin het belang van het kind centraal staat", vertelt verantwoordelijk wethouder Bijman. "We willen een school laten realiseren voor alle kinderen, één locatie, één visie. Een gebouw dat een positief effect heeft op het gedrag, het welbevinden en het leerproces van kinderen en leerkrachten. Duurzaam, multifunctioneel, flexibel en met een frisse uitstraling." Schoolbesturenworden waarschijnlijk zelf verantwoordelijk voor de bouw van de scholen, de gemeente voor de bouw van de gymzaal . De gemeente stelt geld beschikbaar en zorgt voor het bouwrijp maken van de locatie en de inrichting van de openbare ruimte. "Hiervoor is veel afstemming vereist, we trekken gezamenlijk op", meldt Henk Wagenaar namens gemeente Koggenland. "We zijn nu met elkaar aan het onderzoeken hoe de locatie het beste kan worden ingericht. Waar komen de scholen, waar komt de gymzaal, welke verkeersmaatregelen worden getroffen, hoe zorgen we ervoor dat de locatie veilig te bereiken is? Hoe past een kinder- en peuteropvang in dit gebouw? Is er daarnaast nog ruimte voor woningen? Allerlei vragen waar we antwoord op moeten hebben voordat een architect aan de slag kan met het ontwerp. Dit alles bedenken wij niet alleen, ook buren, omwonenden en inwoners worden in dit proces betrokken."