Raad neemt besluit over Kerkplein

HOORN In de laatste vergadering voor het Kersreces buigt de Hoornse raad zich over een voorstel voor de
toekomst van het Kerkplein. Vanwege de volle agenda start de raadsvergadering om 19:00 uur. Dat meldt afdeling communicatie van gemeente Hoorn. 

Kerkplein in de raad

"De gemeente heeft de ambitie om van het Kerkplein een aantrekkelijk plein te maken, met minder parkeerplaatsen
en meer ruimte voor kwaliteit. Uit gesprekken met bewoners en ondernemers uit de omgeving en de stad blijkt dat
die ambitie breed wordt gedeeld, maar dat er heel verschillend gedacht wordt over het aantal parkeerplaatsen dat
moet overblijven. In het voorstel vraagt het college van B en W een richtinggevende uitspraak van de raad over het
aantal parkeerplaatsen op het Kerkplein, om vervolgens in overleg met de stad en de omgeving te komen tot een
concreet ontwerp voor een aantrekkelijker plein.
Precariobelasting voor evenementen en markten
Een ander veel besproken onderwerp is de vraag of er op bepaalde markten en evenementen ook precariobelasting
betaald moeten worden. Op markten en evenementen met een professioneel/commercieel karakter is
precariobelasting op dit moment verplicht. Sommige markten en evenementen zijn amateuristisch begonnen, maar
hebben in de loop der jaren een meer professioneel karakter gekregen. De vraag is nu of hier ook precariobelasting
moet worden betaald, volgens het uitgangspunt dat de gemeente gelijke gevallen gelijk behandelt. Tegenstanders
van het voorstel zijn bang dat dit besluit de doodsteek is voor bepaalde markten en evenementen.

Overige agendapunten
Andere bespreekpunten tijdens de raadsvergadering zijn een voorstel voor de besteding van ruim 400.000 euro voor
armoedebestrijding onder kansarme kinderen (inclusief het voorstel om in 2017 nog 217.000 euro in te zetten voor
decemberpakketten voor kansarme kinderen), een visie over kwetsbare inwoners in Westfriesland, het beleidsplan
van WerkSaam en een onderzoek van de rekenkamercommissie naar het ICT-beleid van de gemeente Hoorn. Tot
slot bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van Hoorns Belang en het CDA om de Nederlandse vlag een plaats te
geven in de raadszaal.
Volg de raad
De raadsvergadering van dinsdag 19 december start om 19:00 uur en is live te volgen via de livestream op
www.hoorn.nl/gemeenteraad of via een live verslag via Twitter @RaadHoorn. Alle publiek is ook welkom om de
vergadering bij te wonen, in de raadszaal van het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. De agenda en de stukken zijn te
vinden op www.hoorn.nl/raadsinformatie.