• Een archiefbeeld uit 2016 van het Ringsteken in De Weere.

    Ringsteekvereniging De Weere

Ringsteken in De Weere, wellicht de laatste keer

DE WEERE De Ringsteekvereniging De Weere nodigt uit tot een bijzonder ringsteekevenement in De Weere op zondag 10 juni: het is mogelijk de laatste keer dat het wordt gehouden. Redenen daarvoor zijn divers, van teruglopende belangstelling voor het evenement en aangescherpte veiligheidseisen tot een voortdurend gebrek aan bestuursleden in de organisatie. Zondag is er, mogelijk voor het laatst, vanaf 12.30 uur de tocht van deelnemers vanaf het Kerkplein naar het parcours onder muzikale begeleiding van Crescendo en vanaf 13.30 uur het ringsteken. 

Over het ringsteken De Weere 2018 meldt het bestuur van de vereniging het volgende: 

"Laatste keer ringsteken in De Weere ?
Zondag 10 Juni zullen waarschijnlijk voor de laatste keer de rijtuigen ratelen over de klinkers. Het bestuur constateert dat zowel de publiekbelangstelling, als ook het aantal deelnemers steeds minder wordt. Bovendien worden de veiligheidseisen steeds verscherpt wat het organiseren ook niet gemakkelijker op maakt.

De motivatie om het ringsteken voort te zetten is bij het huidige bestuur niet meer aanwezig en hebben meerdere bestuursleden aangegeven ermee te willen stoppen. Wij hebben meerdere pogingen gedaan om opvolging in het bestuur te krijgen, dit echter zonder succes. Het paardensport bestuur heeft daarom besloten om het ringsteken dit jaar voor de laatste keer te organiseren. Hierna stapt het huidige bestuur met gemengde gevoelens op.

Toch hopen wij er een mooie ringsteek dag van te gaan maken en stellen uw belangstelling wederom zeer op prijs. Het programma is als volgt:
De ringsteek deelnemers vertrekken om 12.30 vanaf het kerkplein onder begeleiding van fanfarecorps Cresendo naar het parcours, waar het ringsteken om 13.30 uur gaat beginnen.
Tijdens het ringsteken kunnen er langs het parcour loten worden gekocht waar leuke prijzen mee zijn te winnen. Ook maken tien loten kopers de kans zelf te mogen ringsteken.

De prijsuitreiking van het ringsteken is om 18.00 in Café 't Centrum.
Graag tot ziens op zondag 10 juni.