• Kijken bij de slibverwerking. Hier wordt zoveel mogelijk water uit het slib verwijdert.

    Gerda Holla
  • Nico Tessel toont een kist met opgedroogde stugge vezels waar de dompelpompen op stuk draaien.

    Gerda Holla
  • Onder de microscoop worden bacteriën bekeken die vies water weer schoon maken.

    Gerda Holla

Rioolwater is geen afvalwater meer

WERVERSHOOF Onder het mom 'Van poep en plas naar schoon water en biogas' hield de Rioolwaterzuivering in Wervershoof zaterdag 16 juni een open dag voor jong en oud. Vele medewerkers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier stonden klaar om belangstellenden tekst en uitleg te geven. Ze legden uit dat er heel anders met rioolwater wordt omgegaan dan pakweg 20 jaar geleden. 

Gerda Holla 

Noor Ney, afdelingshoofd Waterketen bij het HHNK, laat tijdens de open dag vol enthousiasme aan iedereen weten wat er precies gebeurt met ons afvalwater. "Vroeger was afvalwater afvalwater waar je zo snel mogelijk weer van af moest. Nu is dat compleet anders. We proberen nu het afvalwater maximaal te verwaarden. Daar bedoelen we mee dat we de waardevolle stoffen die er in zitten niet zomaar verloren willen laten gaan. En daar worden we steeds beter in."

PROCES "Het is een heel mooi biologisch proces waar geen troep bij komt kijken. Je laat het water z'n werk doen. Dit is de klassieke manier van zuiveren, dat werkt gewoon heel goed als je de natuur z'n werk laat doen," vervolgt ze. Het water dat binnenkomt gaat eerst door een harkrooster waar alle grove bestanddelen er uit worden gehaald. Vervolgens wordt het gezeefd voordat het verder het proces in gaat. De bacteriën zorgen er voor dat alle slechte dingen uit het afvalwater worden opgegeten. Er blijft uiteindelijk bezinksel (slib) over en water. "Dat water gaat weer terug de natuur in. Het slib dikken we in. Dat gaat naar Beverwijk naar de slibdrooginstallatie. Die droogt het tot een korreltje. Die korrels gaan weer naar HVC in Alkmaar en daar verbranden ze het in de bio-energiecentrale, zij maken er energie van. Op die manier probeer je het maximale eruit te halen." Het water dat weer terug de natuur in gaat is behoorlijk schoon. "Honderd procent schoon kan natuurlijk niet." Voor wat zwemmen in open water betreft is Noor duidelijk: "Formeel kun je alleen op de officiële zwemwaterlocaties zwemmen maar zelf duik ik er overal in."

PROBLEMEN Nico Tessel laat verderop het terrein weten dat er nog veel onwetendheid is bij mensen over wat ze wel en niet door de wc kunnen spoelen. "Er worden bijvoorbeeld billendoekjes, tampons, maandverband, swifferdoekjes en wegwerpkeukendoekjes in de wc gegooid. Dat is een groot probleem. Onze dompelpomp aan het begin van het proces draait er op stuk omdat de elektromotor verbrandt. Een nieuwe dompelpomp kost € 15.000. We hebben twee man in dienst die hier wekelijks vier dagen in de week mee bezig zijn." Ook vet is een probleem. "Jus en frituurvet stollen, het gaat aan elkaar kleven. Het is per persoon misschien maar 50 gram maar als 100.000 mensen dat doen. Mensen zouden veel bewuster moeten worden."

MEDICIJNEN Aan het eind van de route van de open dag, staat een pilot opstelling. Noor Ney legt uit dat het hier een samenwerking met het PWN betreft om medicijnresten en hormoonstoffen uit het afvalwater te verwijderen. "Vanaf de jaren '50-'60 moet het water worden gezuiverd voordat het in het oppervlaktewater wordt geloodst. Toen is ook de WVO gekomen, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, daar staan allemaal normen in waaraan het water dat geloosd wordt moet voldoen." Voor de hormonen en medicijnresten zijn nog geen normen, dat is nu nog niet in de wet verankerd. "Dat gaat waarschijnlijk wel komen. We merken nu dat er op Europees niveau gekeken wordt naar deze verontreiniging want dat heeft een negatief effect op het ecosysteem. Het grootste gedeelte van medicijnresten komt gewoon via de huishoudens de riolering in. Vooruitlopend op de wetgeving zijn wij samen met de PWN aan het onderzoeken hoe we dat straks zo goed mogelijk kunnen doen. Want het is nog best lastig en het is nieuw."

REACTIES Erik Witsen vindt de open dag erg interessant. "Je wilt gewoon weten hoe het werkt, daar heb je eigenlijk geen notie van." Z'n dochter Romy heeft niet van alles genoten: "Bij sommige stukken stinkt het wel." Sem Wijdenes (8) uit Midwoud is ook naar de open dag gekomen. "Ik zag het in de krant, het leek me erg leuk. Toen heb ik m'n opa en oma gebeld of ze met me mee wilden." Volgens z'n opa vindt Sem dit soort dingen erg interessant, wat Sem beaamt: "Als ik later groot ben wil ik hier de baas worden!"