• De buurtgroep, vlnr: J. Bos, A. Van der Pant, T. Van der Bruggen, A. en T. Greefkes, I. Marbus, H. Timmerman en J. Marbus.

    Theo Annes

Risdam-Noord Groen! bijeen

HOORN In 2018 wil de buurtgroep Risdam-Noord Groen! een opmars maken in het vergroenen van hun wijk. Dit willen zij realiseren met de hulp van samenwerkingspartners en welwillende wijkgenoten. De inmiddels gerealiseerde plannen worden maandag 15 januari om 20.00 uur gepresenteerd in Wijkcentrum De Cogge. Met een vrolijk en informatief programma, van tuinplannen tot groen-quiz en de hulp die van allerlei kanten wordt geboden. 

,,Natuur is noodzakelijk, we kunnen niet zonder die natuur'', dat is de insteek van de buurtgroep. Initiatiefnemers Anton Greefkes, Jan Marbus en Ted van der Bruggen vertellen dat er vroeger meer natuur was in Risdam-Noord. Van der Bruggen merkte dat vooral op tijdens wandelingen door zijn wijk. ,,Het viel mij op dat er steeds minder groen was. Ik ben daarom gaan uitzoeken wat daar de oorzaak van was. Dat bleek onder andere een bezuiniging van de gemeente te zijn.''

BEWUSTWORDING Bewoners van de wijk Risdam-Noord hebben zich toen verenigd om de verarming van de groene ruimte een halt toe te roepen. Dat hebben zij met succes gedaan, maar nu wilden zij daar wel iets constructiefs tegenover zetten. ,,Daarom hebben we een zelfstandige en onafhankelijke buurtgroep opgericht die nu uit tien enthousiastelingen bestaat,'' vertelt Van der Bruggen. Het doel van de groep is om bewustwording te creëren, zegt Greefkes. ,,We willen mensen bewuster maken van het belang van groen. Een tuin hoeft niet alleen uit steen te bestaan, je kan er bijvoorbeeld ook wat plantjes neerzetten.'' Marbus benadrukt dat de groep dit niet alleen maar zegt, maar dat ze zich hier ook actief voor gaat inzetten. ,,We willen echt een impuls aan particuliere tuinen geven.'' Wat het openbare groen betreft heeft de buurtgroep twee standpunten: niet minder en meer waar het kan.

BEWIJS Dat Risdam-Noord door de jaren heen echt minder groen is geworden, kan de buurtgroep aantonen met luchtfoto's en rapporten. Het project is volgens Greefkes dan ook geen opwelling. ,,Natuur is noodzakelijk, wij kunnen niet zonder die natuur.'' Van der Bruggen vult daarop aan: ,,Er zijn meerdere onderzoeken van gezaghebbende instanties die aantonen dat groen zorgt voor gezondheidsvoordelen, minder criminaliteit en betere klimaataanpassing.'' Marbus wijst er ook op dat het project mooi aansluit op Operatie Steenbreek. ,,Deze operatie moet ervoor zorgen dat particuliere tuinen overtollig water als een spons vasthouden. Hierdoor kan het water geleidelijk wegvloeien en daarmee ontlast je de waterschappen weer.''

SAMENWERKINGSPARTNERS De buurtgroep krijgt geen subsidie, maar ze hebben wel samenwerkingspartners en een sponsor. Een van die samenwerkingspartners is het Clusius College. Leerlingen van deze school gaan de wijkbewoners bijvoorbeeld voorzien van gratis tuinadviezen. Greefkes ziet hierin een mooie wederkerigheid. ,,De leerlingen leren ervan, want voor hun is het een soort stage, maar wij zijn er ook enorm mee geholpen.'' Op 15 januari is om 20:00 uur het startschot van het project in Wijkcentrum De Cogge.