• Leerlingen van de Geert Holleschool bieden het ontwerp voor de natuurspeeltuin in Berkhout aan.

    Gemeente Koggenland

Scholieren bieden ontwerp voor speelplek Berkhout aan

KOGGENLAND "Tikkeltje zenuwachtig, maar vooral enthousiast en trots." Dat waren de kinderen die namens de Geert Holleschool afgelopen week een plan voor de natuurspeeltuin in Berkhout overhandigden aan de burgemeester van Koggenland, meldt gemeente Koggenland in een bericht over de plannen van de Berkhouter kids. Het ontwerp is voor de natuurspeeltuin die de gemeente voor de zomervakantie maakt bij het Berkhouter dorpsbos, vooraan het Lijsbeth Tijs park.

Gemeente Koggenland bericht als volgt over het project: 

"In oktober bezocht de burgemeester Posthumus de Geert Holle school en gaf de leerlingen de opdracht om hun ideale natuurspeeltuin te ontwerpen. En dat hebben zij met volle overtuiging gedaan. Ideeën zijn uitgewisseld, discussies gevoerd, tekeningen en maquettes gemaakt.

Doe-team is motor

Het Berkhoutse doe-team 'Jeugdvoorzieningen' is de motor achter de realisatie van de natuurspeeltuin in Berkhout. Van het allereerste idee tot alle begeleiding en alles er tussenin. Onder aanvoering van Sandra de Wit, Stefanie Strijker en Sanne Oud zijn nu alle ideeën bij elkaar gekomen tot één ontwerp

De gemeente gaat aan de slag met het aangeboden ontwerp. De wens is om de natuurspeeltuin voor de zomervakantie klaar te hebben.

Het project in vogelvlucht

Juli 2017 - doe-team start het project

Oktober 2017 – op initiatief doe-team bezoekt burgemeester de school en geeft opdracht aan kinderen om ontwerp te maken

November 2017 – burgemeester bezoekt school en bekijkt maquettes

Januari 2018 – onder begeleiding van doe-team hebben kinderen schetsontwerp klaar; doe-team organiseert inloopavond in De Ridder voor omwonenden

Februari 2018 – doe-team organiseert overhandiging; kinderen geven definitief ontwerp aan burgemeester

Juni/juli 2018 – gemeente levert natuurspeeltuin op

Schoolvoorbeeld

POSTADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

Postbus 21 1633 ZG Avenhorn

(0229) 54 83 87

(0229) 54 84 84

communicatie@koggenland.nl

     

PERSBERICHT

Burgemeester Posthumus over het project: "Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe de inzet van onze inwoners resulteert in meerwaarde voor de samenleving. In dit geval maken zelfs kinderen de dienst uit. Ik vind dit echt zo gaaf! Hier krijg ik energie van! Ik zie dit ook bij het doe-team, de school, de kinderen en de gemeentelijke medewerkers. Het is onze taak als gemeente om ideeën zoals deze verder te brengen waar we kunnen."

Meer informatie over de voortgang van de doe-teams in Koggenland vindt u via www.koggenland.nl/dorpsgesprekken

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE

Bijlagen:

Foto van de overhandiging van het speeltuinontwerp aan burgemeester Posthumus

Afbeelding van het ontwerp

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Communicatie via communicatie@koggenland.nl of (0229) 54 83 98.