• De moskee aan de Johannes Poststraat.

    Sociaal Hoorn

Sociaal Hoorn vindt rioolgemaal naast moskee niet wenselijk

HOORN De mogelijk realisatie van een rioolgemaal naast de Marokkaanse moskee aan de Johannes Poststraat roept vragen op bij de fractie van Sociaal Hoorn. De fractie wil van het college van B&W weten wat de beweegredenen om aan een locatie zo dicht bij de moskee te denken en of er echt geen andere plek mogelijk is voor het nog te plaatsen rioolgemaal. 

Onlangs heeft de fractie van Sociaal Hoorn een bezoek gebracht aan de Marokkaanse Moskee in Hoorn. Tijdens dit bezoek heeft de fractie vernomen dat het bestuur van de Moskee onlangs in benaderd door de gemeente Hoorn over een rioolgemaal pal naast de moskee," legt Jeroen van der Veer, fractievoorzitter Sociaal Hoorn in de brief aan het college uit. "Wij hebben vernomen dat er meerdere locaties zijn onderzocht. Gezien de verplichte afstand van 30 meter van een woning komt de locatie op de Johannes Poststraat als beste uit de gemeentelijke beoordeling. Andere locaties vallen af omdat het binnen 30 meter van een bewoond perceel valt. De moskee heeft ons gezegd dat zij in het geheel niet blij zijn met een dergelijk rioolgemaal."

Op dit moment oriënteert het bestuur van de moskee zich op de huisvesting. "De moskee heeft meerdere scenario's en een gemaal naast het gebouw is zeker een belemmering voor deze plannen. Daarnaast is een dergelijke plaatsing van een gemaal van negatieve invloed op de waarde van het vastgoed."

De Sociaal Hoorn-fractie wil graag van het college van B&W weten of het wenselijk is op een gemaal in dit deel van Hoorn plaatsen als er ook een alternatief aanwezig is. Ook vraagt de fractie zich af over op dit moment nog meer rioolgemalen nodig zijn in Hoorn en waar die dan zouden komen.