• Beeld van waterplant meldingen op de nieuwe app Waterplant Melder.

    Waterplant Melder app

Start maaien waterplanten Markermeer

HOORN In opdracht van Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer (SMWIJM) is maandag 15 juli gestart met het maaien van waterplanten in het Markermeer. De waterplanten worden gemaaid om onder andere de havens van Hoorn goed bereikbaar en aantrekkelijk te houden voor de pleziervaart.

Er is gemeente Hoorn veel aan gelegen dat het maaien plaatsvindt. De afgelopen jaren is er van alles aan gedaan om het maaien van fonteinkruid in het Markermeer een structureel karakter te geven.

Over de begroeiing en de noodzaak van het maaien zegt gemeente Hoorn het volgende: in de ondiepe delen van het Markermeer groeien veel waterplanten. Deze zorgen voor schoon water en voor het natuurlijke evenwicht in het water. De recreatievaart heeft echter veel last van waterplanten. Vooral fonteinkruid kan tot aan het wateroppervlak groeien, in de schroef terecht komen of aan de kiel of het roer blijven hangen. Daarom wordt een deel van de waterplanten in het Markermeer gemaaid. Daarmee zijn de Hoornse havens weer goed bereikbaar voor de pleziervaart.

Maaigebieden

De gebieden die gemaaid worden, zijn terug te vinden in de app 'Waterplantenmelder'. Nieuw dit jaar is dat gebruikers via de app niet alleen overlast kunnen delen, maar ook wekelijks een update krijgen waar er gemaaid is. De te maaien gebieden zijn vastgesteld op basis van recente waarnemingen van watersporters. Op www.hoorn.nl/waterplanten staat aangegeven  waar gemaaid wordt, met bijbehorende coördinaten.

Uitvoering door Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer

De gemeente werkt samen met een nieuwe stichting die HISWA Vereniging en het Watersportverbond in maart dit jaar hebben opgericht: de Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer (SMWIJM). Deze stichting coördineert en regelt het maaien van waterplanten op het Markermeer en IJmeer. Met de beschikbare middelen van de verschillende overheden realiseren ze zoveel mogelijk veilig vaargebied. SMWIJM houdt via een WhatsApp-groep havenmeesters en verenigingsbestuurders dagelijks op de hoogte van de locaties waar is gemaaid. Zij kunnen deze actuele informatie verder delen met hun ligplaatshouders, havengasten en verenigingsleden.