• Op de bewonersbijeenkomst waar door Stichting de Koepel uitleg werd gegeven over de plannen voor het inloophuis.

    Theo Annes

Stichting de Koepel opent Hoorns inloophuis voor kwetsbaren

HOORN Armoede en sociale problemen zijn lang niet voor iedereen aan de orde van de dag. Toch zijn er in Hoorn ongeveer 5000 mensen die wél met deze problemen kampen. Speciaal voor deze groepen start Stichting de Koepel een inloophuis waar iedereen terecht kan: In De Drie Tulpen, vernoemd naar de voormalige schuilkerk in Hoorn. Het idee is dat het inloophuis een soort huiskamer wordt waar mensen kunnen rekenen op een luisterend oor of simpelweg niet alleen hoeven te zijn.

Carlo Doodeman

AANVULLING Het is de bedoeling dat het inloophuis in Hoorn in het voorjaar open gaat. Volgens voorzitter Jan Geerlings kan de plek dienen als aanvulling op bestaande hulpverlening. ,,Van de Hoornse straatpastoor Esther Jeunings horen we wel eens dat hulpbehoevenden altijd worden benaderd als een soort patiënt. Niemand die aan hen vraagt: hoe gaat het eigenlijk met je? Wij willen mensen benaderen als mens en laten merken dat ze er mogen zijn.'' Secretaris René Visser vult daarop aan dat de stichting in tegenstelling tot hulpverleners niet resultaatgericht is. ,,Dat is bij ons niet aan de orde. Het gaat om contact van mens tot mens. Als mensen problemen hebben, dan kunnen we ze natuurlijk wel doorverwijzen naar hulpinstanties.''

INSPIRATIE De drijfveer van de stichting om mensen te helpen is religieus van aard, maar Geerlings benadrukt dat mensen niet ontvangen worden met een Bijbel in de hand. ,,Wij gaan niet het evangelie verkondigen of zieltjes winnen. We willen er zijn voor de mensen en dat komt weliswaar vanuit een christelijke inspiratie, maar die gaan we niet ongevraagd uitdragen. Dat willen we ook helemaal niet, want dat kan bezoekers afschrikken.'' Hoe de activiteiten in het inloophuis eruit gaan zien is nog onduidelijk. De invulling daarvan wordt namelijk overgelaten aan bezoekers, vertelt Geerlings. ,,We gaan pas dingen aanbieden als daar behoefte aan is. Wij zullen dus alleen activiteiten ontwikkelingen die zijn afgestemd op waar de bezoekers om vragen. Wel is er, zolang de buurt geen overlast ervaart, veel mogelijk.''

INTERACTIE Die bezoekers kunnen uit alle geledingen van de samenleving komen. Van eenzame ouderen tot daklozen en van vluchtelingen tot mensen die met armoede kampen. Geerlings en Visser hopen dat deze groepen elkaar niet gaan afschrikken, maar dat er juist een mooie interactie ontstaat. ,,Als die mensen elkaar écht ontmoeten en in gesprek raken met elkaar, dan kunnen ze er wellicht achter komen dat ze niet de enige zijn die geen makkelijk leven hebben.'' Inmiddels is de voorbereidende en informerende fase begonnen. De bijeenkomst voor omwonenden was hier het startschot voor. Daar werd duidelijk dat de aanwezige omwonenden positief zijn over de insteek van het initiatief, maar dat zij nog wel wat zorgen hebben. Die bestaan vooral uit vrees voor eventuele overlast en drukte van bezoekers. Daarbij vonden een aantal aanwezigen dat zij relatief laat geïnformeerd zijn over de plannen. Het bestuur van de stichting hoorde alle suggesties en zorgen aan en zei toe ermee aan de slag te gaan.