• Naeeda Aurangzeb interviewt Barries Ernies en Simon Dijk.

    Irina Hoffer

Te weinig jongerenwoningen

ENKHUIZEN De felgele, splinternieuwe bus van NPO Radio 1 staat pontificaal achter het gemeentehuis. Het zorgt voor nieuwsgierige blikken van voorbijgangers. Een inwoner durft het zelfs aan te vragen waarom de bus daar staat. Simon Dijk (CDA) en Barries Ernies (SP) zitten, samen met twee Enkhuizer jongeren: Freek Visser en Rick Keesman, klaar voor een interview. Ze presenteren hun onderzoek over de prangende situatie van jongeren op de woningmarkt en overhandigen deze aan Eric Struiaart, wethouder wonen, en Harry Draaisma, directeur woningcorporatie Welwonen.

Door Irina Hoffer


Simon en Barries ontvingen signalen van vrienden en leeftijdsgenoten dat de mogelijkheid tot het huren van een sociale huurwoning in Enkhuizen miniem is. Ze vonden deze situatie zo zorgwekkend, dat ze vragen stelden aan Harry Draaisma. Deze gaf te kennen dat hij van de problemen wist, maar niet op de hoogte was van de omvang ervan. Daarom startten Simon en Barries een onderzoek, om het probleem inzichtelijk te maken.

ENQUETE Ze maakten een enquête en stuurden die uit via Facebook. "Er kwamen wel een aantal reacties binnen, maar niet voldoende," vertelt Simon. "Daarom gingen Barries en ik naar diverse winkelcentra, om jongeren naar hun ervaringen te vragen. We namen onze laptops en iPads mee en veel jongeren hebben daarop de enquêtes ingevuld. We zorgden zelf voor een Wifi-hotspot." Simon en Barries spraken jongeren in heel Westfriesland. Samen stonden ze in het winkelcentrum van Enkhuizen. Andere dagen ging Barries, met SP-aanhang, naar het winkelcentrum in Stede Broec en Simon, met CDA-aanhang, naar Hoorn. "Dat was tijdens een marktdag. We stonden bij de fietsenstalling van het station, waar we sta-tafels neerzetten en zo hebben we nog meer jongeren gesproken, die ook de enquête invulden." Ruim driehonderd personen deden mee.

BEVINDINGEN Uit het rapport blijkt dat de wachttijd voor een sociale huurwoning minimaal zeven jaar is. Veel jongeren zoeken hierdoor niet meer actief naar een woning. Ze ervaren weinig betrokkenheid van de gemeente en kunnen geen woning vinden in de gemeente waar zij graag willen wonen. Rick Keesman (26) bevestigt deze bevindingen. Hij zoekt al vier jaar een woning. Hij woont nog bij zijn ouders, maar liever heeft hij een plekje voor zichzelf. "Ik sta nu op plek honderd. Net zegt de wethouder dat er vorig jaar twintig woningen bijgekomen zijn. Als er ieder jaar twintig woningen bij komen, duurt het nog vijf jaar voor ik eens bovenaan de lijst sta."

SPEELS Simon en Barries willen graag met de wethouder in gesprek. Volgens hen zijn er meer speelse, kleine ruimtes nodig. Ze werpen ideeën op als tiny houses, iets op het water of containers. Eric kijkt moeilijk en zegt toe het probleem nog eens aan te kaarten bij de gemeenteraad. Harry begrijpt het probleem. "Wij willen wel, maar we zijn gebonden aan bestemmingsplannen, regels en afspraken."