Tonnaer verwijt PvdA 'achterkamertjes politiek'

Gemeenteraadslid Roger Tonnaer verwijt de Hoornse PvdA het bedrijven van 'achterkamertjes politiek'. Verschillende (voormalige) PvdA-bestuurders waren bij de Nieuwjaarsreceptie van gemeente Hoorn druk bezig alvast een nieuwe coalitie te vormen, stelt Tonnaer. Hij vindt dat niet passend voor een partij die afgelopen jaar een fractie uiteen zag vallen en uit het college verdween, zoals het raadslid in een brief aan het bestuur van de PvdA-afdeling stelt.

In de brief aan PvdA Hoorn stelt Tonnaer het als volgt: 

Geacht Bestuur,  Door interne spanningen is de PvdA fractie uiteen gevallen en uit het college en de gemeenteraad verdwenen. Omdat andere fracties een soortgelijke situatie hebben meegemaakt of nog gaan meemaken past geen leedvermaak.  Een goede analyse van het conflict kan in de toekomst de kans op herhaling verkleinen. Ik betwijfel of de PvdA genoeg tijd heeft genomen voor dat zelfinzicht.  Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hoorn waren verschillende (voormalige) PvdA bestuurders aanwezig om Hoornse inwoners en oud-collega's een gelukkig nieuwjaar te wensen. De PvdA delegatie heeft zich helaas niet tot het overbrengen van wensen beperkt maar de nieuwjaarsborrel ook als achterkamertje gebruikt.  De PvdA- politici Dolf van Dijk en Judith de Jong lieten zien weinig van de implosie binnen hun partij te hebben geleerd. Als vanouds werden aan diverse fractievoorzitters en raadsleden voorstellen gedaan voor de vorming van een nieuwe coalitie en college waar de PvdA deel van zou moeten uitmaken. In de hunkering naar macht zijn het oude denken en handelen weer helemaal terug bij de PvdA.  De PvdA vergeet dat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. kiezers bepalen welke coalitie gevormd wordt. Bij de PvdA is het achterkamertje nog steeds het meest geliefde politieke vertrek, waar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen ondergeschikt wordt gemaakt aan het behoud van macht en het smeden van nieuwe coalities.  Als het aan de PvdA- delegatie had gelegen was er in de Hoornse schouwburg tijdens de nieuwjaarsreceptie een nieuw college gevormd met de PvdA als hernieuwd middelpunt van de macht. De PvdA heeft uit de recente gebeurtenissen niets geleerd en gaat gewoon op de oude voet verder, terwijl de partij de afgelopen twintig jaar ruim 2/3 van de kiezers is kwijtgeraakt. De hang naar macht werkt verblindend, waardoor iedere politieke realiteit uit het oog wordt verloren en uit wanhoop elk middel om de verloren macht terug te herwinnen lijkt te zijn toegestaan.  Ik vraag de PvdA onmiddellijk te stoppen met deze machtswellust en de verloren kiezers terug te winnen door naar de wensen van de Hoornse inwoners te luisteren. Alleen dan krijgt de PvdA weer de nodige zetels in de gemeenteraad en kan de partij een serieuze kandidaat worden voor de nieuw te vormen coalitie. 

Was getekend, Roger Tonnaer, gemeenteraadslid