• De graafwerkzaamheden bij de Raadhuislaan in Grootebroek duren nog tot eind april.

    Barend Hoekstra

Verkaveling uit de Bronstijd

GROOTEBROEK Wie dacht dat er pas na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal werd verkaveld heeft het goed mis. In Grootebroek vonden archeologen restanten van twee boerderijen uit de Midden-Bronstijd, die zich in een uitgestrekte verkaveling bevonden.

Jos Tesselaar

Langs de Raadhuislaan wordt in de loop van dit jaar de compleet nieuwe woonwijk 'Waterweide' ontwikkeld. Een uitgelezen kans voor archeologen. ,,De twee boerderijen dateren uit de Midden-Bronstijd, dus ongeveer 1400 voor Christus'', vertelt Wouter Roessingh van ADC-ArcheoProjecten.

'Waterweide', de naam zegt het al, wordt een wijk met veel water. Daarom wordt de gehele toplaag van de grond afgevoerd. Sporen uit de Bronstijd zitten niet diep.

,,Het komt niet vaak voor dat we vergelijkbare erven met bijbehorende verkaveling zo goed kunnen onderzoeken. Die verkaveling ziet er zeer fraai uit. Het lijkt een beetje op blokverkaveling, met rechthoekige percelen.''

Vaak worden nederzettingsterreinen uit de Bronstijd gekenmerkt door vele bewoningsfasen, waardoor de archeologen maar moeilijk grip kunnen krijgen op de layout van een enkel erf.

GREPPELS ,,Bij Waterweide kunnen we dat nu heel goed onderzoeken. We hebben al veel kleine ronde structuren gevonden, zogenaamde kring greppels, waar vermoedelijk gewassen werden opgeslagen.''

De graafwerkzaamheden duren naar verwachting tot eind april. ,,Op basis van onze ervaring in de regio verwachten we niet dat er zaken worden aangetroffen die ervoor zorgen dat het veldwerk veel langer gaat duren.''

Dat is goed nieuws voor de projectontwikkelaar van 'Waterweide'. ,,Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd conform de 'Wet van Malta'. Het principe daarvan is dat de verstoorder van het erfgoed de kosten voor de opgraving betaalt.''

RONDLEIDINGEN Nadat de graafmachines zijn verdwenen vinden er nog enkele weken opgraaf campagnes plaats, voor een groot deel samen met het publiek. ,,Er worden rondleidingen gehouden en wat nog leuker is: het publiek mag zelf mee graven. We maken binnenkort via de media bekend hoe men zich daarvoor kan opgeven.''

Wat gebeurt er met eventuele interessante vondsten? ,,De vondsten zijn eigendom van de provincie. Nadat ze zijn gewassen en bestudeerd, worden de vondsten gedeponeerd in het provinciaal depot voor bodemvondsten in Castricum. Bijzondere objecten worden uiteindelijk tentoongesteld in musea.''

Archeologen werken meestal op kleine percelen, maar in het geval van Waterweide is een ongekend groot terrein beschikbaar, met bronstijd sporen die opmerkelijk intact zijn.

GRAFHEUVELS Want het is bekend dat oostelijk West-Friesland in de Bronstijd, dus zo'n 3500 jaar geleden, al behoorlijk bevolkt was. ,,Sloten kunnen over afstanden van vele honderden meters worden gevolgd en bijna overal vinden we restanten van boerderijen. Ook de laatste rustplaats van Westfriese Bronstijdboeren vinden we regelmatig terug, in de vorm van grafheuvels.''