• Wandelen over de Omringdijk

    40MM Flickr account

Vlag uit voor 45 jaar 40MM

VENHUIZEN "Dit jaar is het alweer de vijfenveertigste keer dat de 40MM georganiseerd wordt. En ik kan je zeggen dat dit een van de best verzorgde wandelingen van Nederland is." Trots komen de woorden uit de mond van de nieuwe voorzitter Vok Manshanden. Hij neemt het stokje over van Piet Boon, die vijfendertig jaar lang deze taak op zich nam. Aanstaande zaterdag 12 mei staan er zo'n driehonderd vrijwilligers paraat. Dan worden de routes weer uitgezet, de stempelposten geplaatst en kunnen de gesponsorde wandelaars een dag genieten van deze Westfriese wandeltocht.

Irina Hoffer

Vijfenveertig jaar geleden werd de eerste wandeling geïnitieerd vanuit de parochie en missie. Om geld op te halen voor de landen in de derde wereld. Tegenwoordig is het uitgangspunt hetzelfde, maar is de organisatie verschoven naar particulieren en bedrijven die begaan zijn met projecten in ontwikkelingslanden. "Allemaal betrokken en gedreven mensen, die weten wat er in die verre gebieden speelt en zorgen dat het geld dat opgehaald wordt ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor hun project."

MET DE HAND Erna Manshanden en Kees Laan zijn twee vrijwilligers. Erna vertelt dat zij al bij de 40MM betrokken is vanaf het tweede jaar dat deze georganiseerd werd. "Mijn moeder, mevrouw Bot-Besseling, hielp altijd mee. Eerst liep ik als kind mee, als kabouter, met de scouting. Later mocht ik mijn moeder helpen met de inschrijvingen, dat deden we destijds allemaal met de hand. We hadden kaartenbakken waarin we de startkaarten zetten. Nu is alles digitaal en kunnen mensen via de computer hun inschrijfformulier downloaden en versturen. En rolt er een sticker uit die we op de startkaarten plakken."

HELE DAG BAKKEN Kees heeft vroeger meegelopen, samen met Marijke, zijn vrouw en zijn kinderen. Later hielp hij mee achter de bar in het Dorpshuis. "Nu zit ik al zo'n tien jaar bij de werkgroep voor de pannenkoeken. We bakken er zeker zo'n tweeduizend op een dag. Voor de kinderen is het gratis, van de volwassenen vragen we een vrijwillige bijdrage. Dat moet wel, omdat we het niet ten koste willen laten komen van het sponsorgeld dat de wandelaars ophalen." "Afgelopen jaar heeft iemand zelfs de stroop gesponsord, omdat ze dat zo lekker vindt op pannenkoeken," knikt Vok.

De 40MM heeft een overzichtelijk jaarschema. Na de wandeling wordt besloten hoeveel geld naar welke projecten gaat. Een team van drie personen controleert dit. "Bij ons is het honderd procent duidelijk en inzichtelijk wat er met het opgehaalde geld gebeurt. Veel gaat naar onderwijs en educatie en het bouwen van gebouwen voor hygiëne en scholen. Maar ook naaimachines en waterputten worden ervan bekostigd."

FEEST De wandeltocht is een groot feest. Er zijn meerdere routes, want per se de veertig kilometer lopen hoeft niet. "De kosten van het organiseren dragen heel veel betrokken bedrijven en personen in de regio," meldt Vok. "Hierdoor hebben we dit jaar 40MM vlaggen die mensen kunnen kopen. Fantastisch toch als zaterdag het hele dorp volhangt!"