• www.pixabay.com

Vraag om leegstandsverordening

HOORN Diverse winkelketens met winkels in de Hoornse binnenstad zijn de afgelopen tijd failliet gegaan of staan op het punt om om te vallen. Omdat deze ontwikkeling niet goeds voorspelt voor de winkelleegstand in de stad en de werkgelegenheid in de detailhandel willen de Hoornse fracties van VVD en Sociaal Hoorn dat er een leegstandsverordening wordt ingevoerd.

De twee fracties zien graag een actieve rol van de gemeente in het bestrijden van leegstand en werkloosheid. Wat de Sociaal Hoorn- en VVD-fracties betreft wordt er op korte termijn ook onderzocht op welke manier een mogelijke herschikking van winkels inclusief de optie tot samenvoeging, gerealiseerd kan worden. Bovendien biedt het stimuleringsfonds volkshuisvesting volgens de beide partijen de mogelijkheid om voor gebouwtransformatie een fonds in het leven te roepen.

Rob Droste van de VVD Hoorn en Jeroen van der Veer van Sociaal Hoorn leggen uit waarom de partijen prangende vragen hebben neergelegd bij het college. "Wanneer onze fracties kijken naar de leegstand zien wij dat veel eigenaren van leegstaande panden hun uiterste best om leegstaande panden te vullen. We constateren echter ook dat buitenlandse investeerders minder of geen aanstalten maken om leegstand terug te dringen. Dergelijke organisaties kopen panden in Hoorn slechts als investering en hopen dat het pand in waarde zal stijgen. Op dit moment hebben wij niet de mogelijkheid hiertegen op te treden." Het invoeren van een leegstandsverordening zal mogelijk hier een einde aan kunnen maken, denken de beide fracties. "In deze verordening kan worden opgenomen dat dat pandeigenaren worden gestimuleerd en desnoods beboet worden om tot een wenselijke invulling van leegstaande panden te komen."

Naast de vraag om een leegstandsverordening willen Sociaal Hoorn en VVD Hoorn ook graag van het college weten of de gemeente actief beleid voert met UWV, Werksaam en andere partners als het aankomt op de door faillissementen van winkelketens in Hoorn werkloos rakende werknemers.