• BDUmedia

Vragen over oversteek op Berkhouterweg

HOORN Al enige tijd vraagt de fractie van Sociaal Hoorn aandacht voor goede en veilige wandel- en fietsroutes. Onlangs is de fractie benaderd over een zeer onveilige situatie bij oversteek naar het fietspad richting de McDonalds bij de spoorwegovergang en tuincentrum Overvecht aan de Berkhouterweg.


De laatste maanden is de oversteek vanwege slecht onderhoud en vandalisme erg verslechterd. Sociaal Hoorn meldt dat het hek inmiddels weg is, de oversteek slecht is aangeven en fietsers pas op het laatste moment worden waargenomen door automobilisten. Sociaal Hoorn vindt dit een zeer gevaarlijke situatie en zou graag zien dat dit spoedig wordt verbeterd. Zij heeft hierover enkele vragen gesteld aan het college van B&W. Zo wil de fractie graag weten of het college op de hoogte is van de gevaarlijke situatie ter plaatse en of het college ook de mening deelt dat het een gevaarlijke oversteek is. Sociaal Hoorn hoopt dat het college bereid is om de oversteek op korte termijn zo te verbeteren dat er sprake is van een veilige situatie. Ook wil de fractie weten of verlichting langs het fietspad naar McDonalds mogelijk is.