• Lopend op weg voor inspectie van waterkeringen in de regio

    HHNK

Waterschap: kijken naar de dijken

WEST-FRIESLAND Jaarlijks houdt het waterschap, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in het voorjaar inspecties van de waterkeringen. Die inspectie gaat te voet met ogen op scherp. In totaal 1284 km waterkeringen, van de duinen bij de zee tot de dijken in West-Friesland. 

Het Waterschap vertelt het volgende over die Voorjaarsinspectie die inmiddels in volle gang is: 

"De gebiedsbeheerders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn in januari 2018 gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken zoals gemalen en sluizen, wordt vóór 1 mei 2018 de onderhoudstoestand in kaart gebracht. De voorjaarsinspectie vindt plaats vanuit HHNK's zorg voor de waterkeringen, die een groot deel van de Noord-Hollandse bevolking en het achterland beschermen tegen overstromingen.

Het beheergebied van HHNK omvat ruim 268 km primaire keringen waarvan 90 km duinen, inclusief 56 waterkerende kunstwerken, en 1.016 km regionale keringen inclusief 148 waterkerende kunstwerken. Via de inspectie brengt HHNK in beeld welke schades of afwijkingen zijn ontstaan aan de waterkeringen. Op basis hiervan neemt het waterschap de benodigde maatregelen zoals onderhoud, monitoring of onderzoek om de waterkeringen weer in orde te maken, zodat we hier veilig kunnen leven onder zeeniveau.

Lopend

De visuele inspectie gebeurt in duo's vanwege het vierogenprincipe. De gebiedsbeheerders controleren, visueel en met de prikstok, of de sterkte van de kering bedreigd wordt. Zij doen dit door alle keringen lopend te bekijken en te beproeven. Daarbij letten ze onder andere op schade aan bekleding, natte plekken, opbollingen en verzakkingen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de waterbeheerder in het gebied boven het Noordzeekanaal en het IJ (inclusief Texel). Naast de zorg voor veilige dijken en duinen, werkt HHNK aan schoon en gezond oppervlaktewater, aan het beperken van wateroverlast en watertekort en aan veilige (vaar)wegen. www.hhnk.nl