• Hoogbegaafdenles door Sandra Ale voor vlnr: Nienke, Luciana, Nout en Mikel.

    Gerda Holla

Week van de Hoogbegaafdheid: 'Anders denken dan anderen'

WEST-FRIESLAND Deze week, de week van 10 tot 18 maart, is het de landelijke Week van de hoogbegaafdheid. Het organisatieteam wil met de Week van de hoogbegaafdheid het onderwerp positief onder de aandacht brengen. Enkele leerlingen van het Tabor College Werenfridus, voortgezet onderwijs voor HAVO en VWO in Hoorn, dragen daar graag hun steentje aan bij.

Gerda Holla

VOORDELEN Luciana Koning (14), Nienke Meintjens (15), Nout Peekel (13) en Mikel Zwarthoed (14) zijn allen hoogbegaafd en doen het tweetalig VWO. Nout en Mikel het gymnasium en Luciana en Nienke het atheneum, dus zonder Latijn en Grieks. Nienke: "Want ik ben niet zo goed in woordjes leren." Het heeft zeker z'n voordelen om hoogbegaafd te zijn. "Vorige week nog," zegt Mikel, "was ik vergeten om een rijtje uitgangen van werkwoorden te leren van Latijn. Ik heb het toen vóór de toets éen keer doorgenomen en ik wist ze allemaal." Volgens Nout heeft het inderdaad z'n voordelen om hoogbegaafd te zijn maar is het niet alleen maar leuk. "Wij denken anders en dat is ook wel eens lastig." Met z'n handen legt hij uit hoe een 'normaal' persoon denkt, hij maakt een afgebakend vierkant. "Maar wij denken zó," en z'n armen zijn bijna te kort om de omvang te duiden. "Je denkt overal heel uitgebreid over na en dat is niet te stoppen. Dat maakt het wel eens heel moeilijk voor jezelf." De makkelijkste vragen worden daardoor niet altijd als makkelijke vragen gezien want misschien zit er wel iets achter. Mikel verduidelijkt; "Hoeveel poten heeft een hond? Vier. Maar dat is zo makkelijk, dat zal het wel niet zijn. Moet ik de staart misschien ook meetellen?" Nienke lacht: "En ik heb laatste een heel uitgebreide berekening gemaakt om tot de conclusie te komen dat de wortel van vier twee is."

HOOGBEGAAFDENLESSEN Bij Nout werd al op jonge leeftijd duidelijk dat hij hoogbegaafd was. Dat was ook wel eens grappig, bijvoorbeeld toen hij leerde lezen. "De kinderen in m'n klas zaten letter voor letter v-i-s v-i-s v-i-s te lezen. Maar ik zei direct: Vis vis vis." Mikel, Nienke en Luciana waren ouder toen ontdekt werd dat ze hoogbegaafd waren. Bij Nienke werd het pas duidelijk in de tweede klas van het Werenfridus. "M'n broertje werd getest en bleek hoogbegaafd te zijn. M'n moeder vond mijn gedrag veel op dat van m'n broertje lijken, toen ben ik ook getest, en ik bleek het ook te zijn. Ik merkte op de lagere school wel dat ik anders was dan anderen. Ik was eigenlijk best wel alleen, omdat ik anders dacht." De kinderen vinden het wel een voordeel om te weten dat ze hoogbegaafd zijn. Ook vinden ze het leuk om de speciale hoogbegaafdenlessen op het Werenfridus te volgen. Met andere hoogbegaafde kinderen werken ze aan moeilijke vraagstukken. In totaal zijn er op school vier hoogbegaafdenbegeleiders, die zelf overigens niet hoogbegaafd zijn. Nadège Moesker is éen van hen. "We begeleiden de kinderen bij de projecten waar we mee werken. En we kunnen ze helpen bij het leren of het omgaan met hun hoogbegaafdheid."