• Stichting Weidevogelbescherming zoekt extra vrijwilligers

    Weidevogelbescherming

Weidevogelvrijwilligers gezocht

WEST-FRIESLAND Stichting Vrijwillige Weidevogelbescherming Obdam, Hensbroek en omgeving (zeg maar: van Heerhugowaard tot bij Hoorn) doet een oproep voor extra vrijwilligers voor de Weidevogel bescherming. De stichting heeft maandagavond een bijeenkomst in Hensbroek. 

De uitnodiging om mee te komen werken als vrijwilliger luidt als volgt: 

"Weldra zullen de grutto´s weer naar hun broedgebied terugkeren in onze polders, wanneer hun roep weerklinkt, zal het echt voorjaar zijn. Het zal dan ook niet lang meer duren dat de vinder van het eerste kievitsei zich heeft gemeld. De Stichting Vrijwillige Weidevogelbescherming Obdam, Hensbroek en Omstreken bestaat officieel nu 23 jaren. Net als de landelijke cijfers, hebben ook wij moeten concluderen dat de weidevogelstand langzaam maar zeker achteruit is gegaan. Daar staat wel tegenover dat wij de laatste jaren de achteruitgang enigszins hebben weten te stoppen en we kunnen dan ook terugzien op een stabiele weidevogelstand. De samenwerking tussen boer en vrijwilliger speelt hierbij een belangrijke rol.

Momenteel zijn 42 vrijwilligers,zowel mannen als vrouwen actief op 51 agrarische bedrijven. Het werkgebied is zeer uitgestrekt en loopt vanaf de polder Veenhuizen (Heerhugowaard) tot aan de Leekerlanden (Wognum) en alles wat daar tussen ligt. Vanaf 2018 komt polder de Mijzen (Ursem) daar in zijn geheel bij. Hierbij doen we een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Een vrijwilliger van de weidevogelbescherming blijft bij een temperatuur van 7° Celsius lekker thuis, je zou anders eerder schade aanrichten dan goed doen. Nesten zoeken doe je het liefst bij een aangename temperatuur met zo min mogelijk verstoring voor de vogels.

Hou je van de natuur en ben je een buitenmens, dan bent je van harte welkom op onze startavond maandag 26 februari in het dorpshuis De Oude School, Dorpsweg 70 te Hensbroek. Ontvangst vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Koffie of thee en een drankje wordt je door ons aangeboden. Bel voor meer info 0226451800 of mail naar de secr. h.knijn@quicknet.nl