• Na het zuigen van het eeuwenoude stof op de balken worden de gangetjes van de bonte knaagkever pas goed zichtbaar

    Stichting de Westerkerk

Westerkerk zoekt 'steunpilaren'

ENKHUIZEN De Westerkerk in Enkhuizen behoort tot de honderd mooiste rijksmonumenten van Nederland. Zo'n monumentaal gebouw vereist echter continu onderhoud. En dat kost een paar centen.

Jos Tesselaar

,,Wij krijgen subsidie van de rijksoverheid en de provincie, maar we moeten alleen al dit jaar 7.000 euro zelf bijdragen'', vertelt kerkbeheerder Richard Lijnsvelt. ,,Daarom zijn we op zoek naar steunpilaren: mensen die ons willen steunen met een jaarlijkse bijdrage van 16 euro. Via www.westerkerkenkhuizen.nl kan men zich aanmelden.''

Incidenteel vindt er groot onderhoud plaats aan de Westerkerk, zoals de bestrijding van de bonte knaagkever in 1999 en het onderhoud aan de leien daken in 2016. Daarnaast is er het reguliere onderhoud aan zowel de binnen- als de buitenzijde. Het is een lange lijst.

REGENPIJP ,,Aan de buitenzijde hebben we waarschijnlijk een verstopte regenpijp, want er groeit een struik uit de muur. Daar moet een steiger en een loodgieter bij en daarna komt het metsel- en voegwerk. Vanwege dat vocht moet de binnenzijde van die muur opnieuw gestuukt worden. Op de zolders moet het hout geïnspecteerd worden op aantastingen door de bonte knaagkever.''

De Westerkerk, gebouwd tussen 1470 en 1540, staat nog altijd midden in de samenleving. Er vinden tal van activiteiten plaats. Tijdens de zomermaanden wordt de kerk open gesteld voor bezoekers. De Kerstnachtdienst en de Fashion Outlet worden altijd druk bezocht. Dankzij de prachtige akoestiek is de kerk bij uitstek geschikt voor concerten.

,,Na het succes van vorig jaar wordt op 18 maart opnieuw de Matthäus Passion van Bach uitgevoerd door het Barokensemble Eik en Linde. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via onze website en de voorverkoopadressen. Wees er snel bij, want op is op.''

STOFZUIGER Dankzij al deze activiteiten komt er extra geld binnen, maar dit is niet genoeg om alle onkosten te dekken. Waar mogelijk probeert men geld te besparen. ,,De bonte knaagkever heeft helaas een comeback gemaakt. In plaats van een duur bedrijf in te schakelen, hebben we daarom besloten om zelf een grote stofzuiger en stofdichte pakken aan te schaffen. Om de gangetjes van de kever te kunnen zien, moet namelijk het eeuwenoude stof eerst worden weg gezogen door onze vrijwilligers.''

VLOEISTOF Vervolgens wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. ,,De bonte knaagkever wordt bestreden door een slangetje in het boorgangetje van de kever te doen. Onder lage druk wordt er een vloeistof ingeperst. Zo wordt de kever bestreden, zonder het eeuwenoude hout al te veel aan te tasten.''

De Westerkerk, sinds het jaar 2000 in gebruik als maatschappelijk en cultureel centrum, drijft op zestig à zeventig vrijwilligers voor onder meer onderhoud, horeca en surveillance. Wie interesse heeft voor dit vrijwilligerswerk kan zich aanmelden via de website of telefonisch bij de Westerkerk: 0228 – 317800. Uiteraard zijn donaties ook zeer welkom.