• Annette Vlaar

Wilgaerden zoekt hulp voor cliëntenraden

HOORN – Ouderenzorgorganisatie Wilgaerden is op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntencommissies. Sinds vorig jaar heeft de organisatie een nieuwe structuur van medezeggenschap met één overkoepelende cliëntenraad en daaronder zestien cliëntencommissies, één op elke Wilgaerden-locatie. "Commissieleden hebben een belangrijke taak", zegt voorzitter van de cliëntenraad Wim van Hilten. "Zij zijn de ogen en oren op een locatie en zij zetten zich in voor het welzijn van de bewoners."

door Annette Vlaar

Wim van Hilten is onafhankelijk voorzitter van de cliëntenraad van Wilgaerden en zet zijn bestuurlijke ervaring in om de nieuwe stijl van medezeggenschap vorm te geven. "Wij zoeken mensen die willen meedenken en meepraten over de kwaliteit van de zorg", legt van Hilten uit. "Dit kunnen bewoners van onze huizen zijn, maar ook mantelzorgers of familieleden. Op veel van onze locaties is er voldoende animo, maar vooral in de grotere huizen zoals Avondlicht en Westerhaven is het moeilijk. Ook in Wervershoof zijn we op zoek naar nieuwe commissieleden."

MINDER ANIMO Vooral op de verpleeglocaties neemt de animo af, weet van Hilten. "Bewoners zijn daar vaak niet meer bij machte om het zelf te doen, dus dan moet je echt een beroep doen op familieleden of mantelzorgers. Helaas wonen familieleden niet altijd meer dichtbij." Een ander obstakel is volgens van Hilten de angst dat het commissiewerk te veel tijd vraagt. "Maar dat valt reuze mee, er wordt vijf keer per jaar vergaderd. Daarnaast ben je er ongeveer twee uur per week mee bezig met als resultaat dat je je ouders en andere ouders echt het gevoel kunt geven dat ze thuis wonen."

MOGELIJKHEDEN De mogelijkheden van een cliëntencommissie zijn heel divers. Van Hilten: "Een recent voorbeeld is het niet sluiten van een keuken. En natuurlijk de inspraak over de kwaliteit van het eten, iets wat vaak een lastige discussie is. Ook aanpassingen van de recreatieruimte is iets waar commissies zich voor inzetten. Op de kleinere locaties hebben de leden veel kennis van zaken uit het dorp die ze kunnen inbrengen. In alle gevallen is er steeds nauw overleg met de teamcoach op de locatie. En doordat het op die manier zelf-organiserende teams worden, is er meer maatwerk mogelijk. Natuurlijk ondersteunt de cliëntenraad de commissies en neemt zij de lastige dingen uit handen."

WELZIJN Van Hilten zat in de Gemeenteraad van Hoorn en had zorg in zijn portefeuille. "Nu zit ik nu eigenlijk aan de andere kant. Dat was een bewuste keuze. Ik wilde graag de uitwerking van de maatregelen aan de basis zien. En daar ligt mijn uitdaging. Om samen met commissieleden en teamcoaches een koppeling tussen zorg en welzijn op individueel niveau tot stand brengen. Op een waardige manier en op alle locaties. Want in mijn ogen draait het vooral om dat stukje welzijn en dat ligt in de kleine dingen zoals aandacht, even samen koffiedrinken en een zinvolle dagbesteding. Ik hoop van harte dat nieuwe mensen zich melden, want wat is er mooier dan dat je kunt zeggen dat mede door jouw inzet je dierbaren er tevreden wonen."