• De werkzaamheden aan de Wipbrug zijn in volle gang.

    Theo Annes

Wipbrug weer terug

SPANBROEK Na jaren van voorbereiden en werken aan het herstel is de Wipbrug straks weer terug van weggeweest en niet onbelangrijk voor de recreatieve plannen: de brug is dan ook weer beweegbaar en maakt het weer mogelijk om met boot of schuit aan te meren in Spanbroek.

Hoe oud de Wipbrug precies is weet niemand, zelfs Gerard Appel van Stichting Historisch Spanbroek niet, maar de brug beslaat in ieder geval al vele generaties. "Opmeer en Spanbroek zijn tegenwoordig, mede door demping van delen van de ringvaart en de aanleg van de Hertog Willemweg, min of meer samengesmolten", vertelt Appel. "Maar 100 jaar geleden werden de dorpen door slechts 2 bruggen verbonden, waarvan de Wipbrug er een was. Deze bruggen lagen anderhalve kilometer uit elkaar, wat inhield dat je in een tijd van lopen, fietsen en paard en wagen, niet zomaar even van Spanbroek naar Opmeer ging of andersom. Industrie bloeide in die periode door de makkelijke aanvoer van producten per schip, die de toen beweegbare Wipbrug heen en terug passeerden. Langs de ringvaart staan nog verschillende panden die aan deze tijd herinneren en het is een van de redenen dat juist Koenis Mengvoeders hier gevestigd is."

Noord-Holland is een waterrijk gebied en daar willen de provincie Noord-Holland en het recreatieschap de vruchten van plukken. Er is een trend zichtbaar dat recreanten kleinere rondjes willen varen en daar proberen het recreatieschap en de provincie op in te spelen door een zogeheten sloepennetwerk te realiseren.

De renovatie van rijksmonument de Wipbrug in Opmeer is slechts een kleine schakel binnen het grote geheel, laat de gemeente Opmeer weten. De brug ligt in een zijroute van de vaarroute Rustenburg-Verlaat. In de beleidsvisie recreatie van de provincie wordt gestreefd naar een minimale doorvaarhoogte van 2.60 meter en de Wipbrug kan aan deze eis niet voldoen, zodat de brug na jaren weer beweegbaar wordt. Dit op verzoek van de gemeente Opmeer.

In Opmeer zijn namelijk stemmen opgegaan om een haven te creëren, ter bevordering van de recreatie in de regio. Er ligt inmiddels een vergevorderd plan dat voorziet in een ijsbaan,
parkeerterrein, camperplaatsen, een boteninlaat, wandelpaden en aanlegsteigers voor de bootjes die Opmeer moeten aandoen. "Dit plan moet nog wel aan omwonenden voorgelegd worden", aldus de voorlichter van gemeente Opmeer. "Er kunnen nog allerlei varianten voorgedragen worden, maar de natuurijsbaan is inmiddels wel aangelegd."

Een woordvoerder van het recreatieschap Westfriesland spreekt over kansen voor horeca, bed and breakfast of zelfs een hotel. Een haven biedt kansen genoeg dus voor de ondernemers in de regio.

Omdat de Wipbrug een rijksmonument is, en in eigendom van waterschap HHNK, moest rekening gehouden worden met eisen van welstandscommissies van gemeente en rijk. Dit heeft vanzelfsprekend de nodige tijd gekost. De bovenbouw van de brug verkeerde bovendien in slechte staat en is uit voorzorg al enige tijd geleden verwijderd. De restauratie van de Wipbrug gebeurt grotendeels in een fabriek in Rijnsburg. Het voordeel hiervan is dat de brug in ongeveer 6 weken weer opgebouwd kan worden, waardoor de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Tijdens de restauratie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de oorspronkelijke karakteristieke scharnieren en ijzeren haken. Dit alles om het karakter van het monument geen geweld aan te doen. Aan het einde van deze maand zal de iconische wipbrug weer staan te pronken in het karakteristieke polderlandschap van West-Friesland en is straks mogelijk alleen nog toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Dit om schade door voertuigen zo veel mogelijk te vermijden.