Woningbouw op DEK-terrein onherroepelijk

MEDEMBLIK De gemeenteraad stelde 4 oktober 2018 het bestemmingsplan Woningbouw DEK-terrein Medemblik vast. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 72 woningen en biedt ruimte aan een project voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bestemming in onder andere woonbestemming.

Het besluit lag tot 30 november ter inzage. Tegen het besluit is een beroep ingesteld, echter is dit in januari door de belanghebbende ingetrokken. Dit betekent dat het bestemmingsplan in werking is getreden en onherroepelijk is geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.