• Regiovoorzitters Kees Vriend (links) van De Kogge en Rien Hazebroek van Hoorn bespreken de fusie.

    Theo Annes

Zonnebloem regio's fuseren

De nieuwe regio gaat voor bredere ondersteuning

Co Schipper

WEST-FRIESLAND Goede doelen beweging De Zonnebloem is zo'n club vrijwilligers die misschien niet zo zichtbaar is, maar de organisatie is wel volop in beweging. In het West-Friese land zijn nu 3 verschillende regio's actief, maar in februari 2018 gaan zij fuseren. De wil om meer samen te werken, continuïteit naar de toekomst en bestuursfuncties makkelijker invullen, zijn de redenen tot deze grote stap.

De huidige voorzitters, Kees Vriend (De Kogge), Rien Hazebroek (Hoorn) en Marry de Ridder (Oost Westfriesland), zijn op zoek naar mensen die besturen leuk vinden en een uitdaging zien om iets nieuws op te zetten. Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe bestuurders iets voor de doelgroep willen betekenen.

REGIO & LOKAAL Die doelgroep van de Zonnebloem zijn mensen met een fysieke beperking die daardoor dreigen te vereenzamen. Kees Vriend benadrukt dat het echt niet alleen om oudere mensen gaat. De Zonnebloem is er voor alle leeftijden en organiseert ook voor elke leeftijd activiteiten. De regio wil vooral overkoepelend activiteiten organiseren die dan voor alle afdelingen toegankelijk zijn. De onderliggende afdelingen organiseren als vanouds hun eigen lokale evenementen. Het nieuwe bestuur zou zich in moeten zetten om fondsen en sponsors te werven om de activiteiten op dezelfde voet door te laten gaan. Het Nationaal Bureau heeft namelijk de geldstromen richting de regio's flink ingekrompen. Voor de afdelingen binnen de nieuwe regio West-Friesland zal er in de praktijk weinig veranderen, benadrukt Hazebroek, zij blijven zelfstandig hun eigen activiteiten organiseren, maar kunnen daarbij wel rekenen op een bredere ondersteuning vanuit het regiobestuur.

JONGERE BESTUURDER Kees Vriend ziet in de besturen van allerlei verenigingen de vergrijzing toeslaan en dat moet anders vindt hij. Het is tijd voor een nieuwe, jongere generatie bestuurders bij De Zonnebloem. Een nieuwe generatie staat weer anders in het leven en heeft nieuwe en misschien wel modernere inzichten. Daarnaast verandert de doelgroep en zullen bestuurlijke inzichten mee moeten veranderen en het aanbod aangepast moeten worden. Het huidige interim bestuur hoopt dat jongere bestuurders ook weer jongere mensen aantrekken voor de te vervullen functies. Maar waar vind je deze jongere bestuurder? Volgens Vriend staan jongere generaties duidelijk anders in het leven en kijken dus ook anders tegen vrijwilligerswerk aan. Ze zijn met heel andere dingen bezig en die kloof zou zomaar ook een drempel kunnen zijn.

TUSSEN DE MENSEN Hazebroek legt uit dat Zonnebloem werk aan de basis werken met en tussen de mensen is, om op die manier iets voor ze te betekenen. Daar draait het allemaal om voor vrijwilligers en bestuurders. Vriend vult aan dat het om de uitdaging gaat. Voor de ene persoon ligt die op de werkvloer en voor de ander in het bestuur. Als je denkt dat vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem iets voor je is, mail dan naar info@zonnebloemwestfriesland.nl