• Logo Longfonds Nederland

    Longfonds Nederland

Zorg om houtkachels in Drechterland

DRECHTERLAND Houtkachels en Luchtkwaliteit in het algemeen zijn de grootste zorgen als het gaat om luchtkwaliteit in Gemeente Drechterland. Die uitslag uit het internetonderzoek van het Longfonds wordt overhandigd aan de gemeente Drechterland. Het Longfonds stelde via internet de vraag de luchtkwaliteit te controleren. Daaruit kwamen landelijke, maar ook lokale cijfers naar voren. Zoals in Drechterland. Lokale Longfonds vrijwilligers zullen de cijfers overhandigen aan de gemeente. 

Over het onderzoek meldt Longfonds het volgende: 

"Longfonds overhandigt zorgen van burgers over lokale luchtkwaliteit aan gemeenten

Nederlanders maken zich het meest druk over de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit in hun gemeente. Ook houtrook en intensieve veehouderij werden genoemd. Dat blijkt uit de reacties van bezorgde burgers over de luchtkwaliteit in hun gemeente die het Longfonds de afgelopen weken heeft verzameld. Alle zorgen worden overhandigd aan de gemeenten. "Namens al deze burgers willen we de nieuwe coalities oproepen de komende vier jaar ook echt iets te doen met deze zorgen.", zegt Longfonds directeur Michael Rutgers. "Gemeenten kunnen ook echt een rol spelen bij het gezonder maken van de luchtkwaliteit. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt."

Het Longfonds heeft de afgelopen weken campagne gevoerd om mensen bewust te maken van de lucht die zij inademen. Op de site van het Longfonds (www.longfonds.nl/gezondelucht) kunnen mensen de luchtkwaliteit in hun straat checken en hun lokale zorgen uiten. Zo'n 85.000 mensen hebben hun grootste zorgen doorgegeven. Het meest genoemd werden verkeer (ruim 20.000 keer) en houtkachels (ruim 16.000 keer). Daarnaast maken 25.000 mensen zich druk over de luchtkwaliteit in het algemeen. De meeste zorgen werden geuit in de vier grote steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Gemeente Drechterland

Ook in de gemeente Drechterland overhandigen vrijwilligers van het Longfonds hun zorgen aan de nieuwe coalitie. De inwoners van Drechterland geven aan zich vooral zorgen te maken over de slechte luchtkwaliteit als gevolg Houtkachels en Luchtkwaliteit in het algemeen. Zij roepen de gemeente op maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in hun gemeente te verbeteren.

Lokale maatregelen

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit door maatregelen te nemen rond locaties met veel luchtvervuiling, zoals drukke wegen. Het stimuleren van autoluwe binnensteden en het invoeren van snelheidsbeperkingen helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Gemeenten kunnen daarnaast inzetten op zero-emissie mobiliteit, zoals het plaatsen van meer elektrische laadpalen en het gebruik van elektrische bussen. Ook houtrook levert een grote bijdrage aan de vieze lucht. Door een lokaal stookverbod af te geven bij mist en windstil weer kan de overlast flink beperkt worden. Het Longfonds wil dat gemeenten ook een actieve rol spelen in het geven van voorlichting over de gezondheidsrisico's van houtrook. Daarnaast kunnen gemeenten denken aan maatregelen om de uitstoot door intensieve veehouderij, industrie en scheepvaart te beperken.

Gevoelige groepen De lucht die we inademen in Nederland is op de meeste plekken ongezond. Je kunt er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden er ruim 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan 40 mensen met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling. Mensen met een longziekten, ouderen en kinderen hebben als eerste last van vieze lucht. Daarom roept het Longfonds gemeenten op om juist deze groepen te beschermen. Michael Rutgers: "Plan bijvoorbeeld geen voorzieningen voor kinderen, zoals scholen of sportverenigingen, naast snelwegen of drukke verkeerswegen." Niet alleen mensen met een longziekte worden ziek van ongezonde lucht, ook voor gezonde mensen is dit op de lange termijn schadelijk.