• Het allereerste G-team van HOSV en West-Friesland, met spelers en begeleiding.

    Aangeleverd door HOSV
  • Voor een G-voetbalwedstrijd. Junioren en pupillen met hun begeleiders van HOSV en WMC voor de wedstrijd

    Theo Annes

25 jaar G-voetbal in West-Friesland

Voorloper HOSV viert bijzonder jubileum

Co Schipper

OPMEER In 1992 wist Willem Stuifbergen het bestuur van HOSV er van te overtuigen dat er ook plek moest zijn voor voetballers met een beperking. Na een sportmiddag voor gehandicapten leerde hij dat er animo genoeg was voor een groep voetballers die elders, en ook bij HOSV, buiten de boot vielen. Nabij het HOSV terrein in Spanbroek stond toen nog de praktijkschool 'de Schakel', een school voor moeilijk lerende kinderen, waar Willem contact kreeg met Rob Zandbergen. Zandbergen wist ook nog wel een paar jongens die bij HOSV wilden voetballen, en zo ontstond de G-afdeling bij HOSV. Nog steeds de enige voetbalvereniging in Midden-Westfriesland met een G-afdeling. Tegenwoordig ook met junioren en pupillen.

"Een groot probleem bij de start waren vooral de ouders." zegt Willem Stuifbergen. "Veel ouders vonden dat hun kind te goed was voor de G's. Zij zagen het nut niet van een G-afdeling, want hun jongens konden toch gewoon met de 'normale' teams meespelen." Schaamte bleek een moeilijke hindernis, getuige een vader wiens zoon voetbalde bij HOSV en hem van het veld kwam halen, nadat de naam van zijn zoon in de krant was genoemd als G-voetballer. Einde lidmaatschap en Stuifbergen machteloos achterlatend. Een ander probleem in de beginjaren, was het vinden van begeleiding. Veel ouders zagen het G-voetbal al niet zitten, laat staan dat ze wilden helpen. Die hulp is vandaag de dag nog steeds een probleem. Maar zoals bij iedere vereniging blijft elke vrijwilliger welkom.

JUBILEUM Dit jaar viert HOSV uit Spanbroek het 25-jarig jubileum van het G-voetbal. "We houden een open dag, met een mix toernooi op 21 april vanaf 13.00 uur." Monique Klein-Vriend van de organisatie hoopt dat het druk wordt. "We hebben ook een aantal mensen uitgenodigd die door de jaren heen actief zijn geweest voor de G-afdeling van HOSV. We hebben een leuk programma, dat we afsluiten met een besloten feest met begeleiders, spelers en het bestuur."

VEILIG GEVOEL De spelers van HOSV G1 zijn naar eigen zeggen een hecht team. Keeper Gerard Krijgsman, toevallig ook keeper van het Nederlandse G-team en bij de start van het G-voetbal lid geworden van HOSV, vertelt dat hij ook buiten het G-voetbal gespeeld heeft. Hij was daar bang om fouten te maken. Bij het G-voetbal voelt hij die druk niet. "Bij het G-voetbal heb ik een veilig gevoel en daar voel ik me prettig bij." Zijn teamgenoot Dennis Leek voetbalde ooit een jaar bij Victoria O in Obdam, maar dat ging echt niet. Een vriend van hem voetbalde bij HOSV en vroeg hem daar naar toe te komen. "Bij de G-afdeling van HOSV voel ik me prettig en we hebben een gezellig team. Dat was toen een hele goede keus om hierheen te komen." De voorzitter van HOSV, Jan Scheltus ziet het met plezier aan. "Zoveel plezier zie je nergens op een voetbalveld. G-voetbal straalt aan alle kanten positiviteit uit. De sfeer is altijd goed, ondanks het feit dat de niveauverschillen soms wel eens iets te groot zijn. G-voetbal is vooral sociaal." Als voorbeeld geeft Scheltus een jongen die moeilijk kan lopen, dus eigenlijk niet tegen een bal trappen kan. Ingooien kan hij wel, dus als de bal buiten is, wacht iedereen tot hij ingegooid heeft. Dan doet hij tenminste ook mee. "Er zijn wel veel vrijwilligers nodig. HOSV heeft 4 teams. 2 seniorenteams, een juniorenteam en een groep pupillen. Vooral voor de jongste spelers hebben we veel mensen nodig."

VERDIENEN Frits Kuiper geeft al ongeveer 12 jaar training aan de jongste G-voetballers. Hij is gepassioneerd als hij over zijn spelers spreekt. "Die kinderen verdienen het om te kunnen voetballen. Ze beleven het voetbal als puur plezier en ze hebben echt nooit commentaar. Als ze de bal in of naast het doel schieten, maakt ze niets uit. Ze hebben dan evenveel plezier. Dat geeft mij ongelooflijk veel energie." Kuiper geeft ook aan dat je niet moet proberen om betere voetballers van deze kinderen te maken. Dat kan bij de oudere spelers misschien wel, maar zijn groep heeft veel kinderen met het Syndroom van Down. Zij vinden het snel te druk, dus partijvoetbal wordt tot een minimum beperkt. "We doen vooral oefeningen met de bal, zoals dribbelen en op doel schieten." Kuiper maakt zich wel zorgen of het allemaal wel door kan gaan volgend jaar. Er zijn een aantal prominente vrijwilligers die stoppen en hij hoopt van harte dat daar opvolgers voor komen. Als dat niet zo is, ziet hij het somber in.

EIGENWAARDE Marieke Wever, specialist aangepast sporten van Sportservice West-Friesland weet feilloos het belang van G-sporten aan te geven. "Voetbal is populair voor iedereen en automatisch dus ook voor deze doelgroep. Je moet deze mensen dan de mogelijkheid geven om ook deel uit te maken van een team. Het teamgevoel geeft vaak de sociale contacten die mensen nodig hebben en zo is een teamsport ideaal om aan te sluiten bij de maatschappij en om het zo mogelijk te maken dat iedereen zijn of haar eigen plekje heeft. Bij de vereniging horen en sporten op je eigen niveau is tevens van belang voor een stukje eigenwaarde. Iemand het gevoel geven er echt bij te horen." Jan Scheltus beaamd de woorden van Wever. "Bij ons zijn de G's normale leden. Ook G-voetballers spelen hun wedstrijden, terwijl ze daarnaast zo mogelijk ook vrijwilligerstaken uitvoeren."