• Bij de overhandiging van de nieuwe trainingsjasjes voor de handbaljeugd.

    Westfriesland SEW

Handbal iconen nemen eerste trainingsjasjes in ontvangst

NIBBIXWOUD Marga Mol en Lydia van der Velden zijn als iconen van de handbalopleiding in Nibbixwoud en ver daar buiten bij uitstek de personen om als eersten nieuwe trainingsjasjes voor jeugdspelers in ontvangst te nemen, vinden ze bij Westfriesland SEW. En dus kregen zij afgelopen woensdag als eersten die nieuwe clubkleding overhandigd. Dat gebeurde bij verrassing, met een ludieke 'overval', meldt Westfriesland SEW. 

Over de overhandiging maakte Westfriesland SEW het volgende verslag:  

"Woensdag 11 april werden Marga Mol en Lydia van der Velden, op een ludieke manier "overvallen".

Deze "overval" was de aftrap om als eerste nieuwe trainingsjasjes in ontvangst te nemen n.a.v. een nieuw initiatief bij Westfriesland SEW. Speelsters werden zelf verantwoordelijk om betrokkenheid tussen sponsoren en teams te vergroten. Middels een draaiboek werd er gewerkt aan het besef hoe wederzijdse betrokkenheid goed is voor elk individu bij Westfriesland SEW. Communicatie, zichtbaarheid op Facebook en sportieve uitstraling zijn hierbij de belangrijkste kenmerken. Middels de sponsoractie "Vrienden van" werd er geld opgehaald voor de professionalisering vanuit de breedtesport om uiteindelijk te werken richting de topsportlijn, de jeugdselectie van Westriesland SEW. 

Een groot gedeelte van het opgehaalde sponsorgeld m.b.t. de actie: "Vrienden Van" werd door de D-speelsters bijeengebracht en werden daarom vandaag samen met hun trainers in het zonnetje gezet! 

Marga en Lydia, beiden niet weg te denken bij Sew. Al jarenlang in touw om het talent van de jonge speelsters optimaal naar boven te halen. Vele toppers bij Sew, hebben in hun jonge jaren, de kneepjes van het spelletje bij Marga en Lydia geleerd!  Als aftrap kregen de zussen de nieuwe trainingsjasjes aangereikt. De komende weken zullen de andere coaches en trainers ook hun vestje ontvangen! 

De marketing afdeling van Westfriesland SEW is bereikbaar via mail: marketing@westfrieslandsew.nl