• Illustratie bij de uitnodiging voor de sportbestuur bijeenkomst.

    Team Sportservice WF / NOC*NSF

Sport bestuurders bijeen om samenwerking te bespreken

WEST-FRIESLAND Bestuursleden van West-Friese sportverenigingen en anderen die met sportorganisatie in de regio te maken hebben worden uitgenodigd om maandag 11 juni met elkaar het onderwerp 'samenwerking' aan te vatten. In de vooravond om 17.30 uur wordt een start gemaakt en na een gezamenlijke maaltijd wordt aan concrete problematiek gewerkt.

Initiatiefnemer NOC*NSF zocht de medewerking van Team Sportservice West-Friesland om de opdracht 'Verbindt bestuurders' regionaal in te vullen. Bestuursproblemen voor lokale sportverenigingen spelen overal in het land en even vaak blijkt dat samenwerking tussen verenigingen heel goed helpt in het vinden van antwoorden en oplossingen.

Ook de West-Friese sportwereld kampt met de nodige problemen op bestuurlijk vlak. Van de sport wordt steeds meer en vaker actie en initiatief gevraagd in maatschappelijke projecten die niet direct met het organiseren van de bekende competitie te maken heeft, terwijl menig vereniging al lang blij is met het op peil kunnen houden van accommodatie en sportaanbod, terwijl werving en behoud van het aantal kadervrijwilligers een kwestie van permanente aandacht is geworden. Nog los van de administratieve klussen waarbij subsidiegevers een bedrijfsmatige en passende aanpak vaak vanzelfsprekend vinden. En wat te denken van het steeds vaker moeten inpassen van nieuwe landelijke regels binnen de club: van privacy regelgeving tot geen alcohol onder 18 jaar in de kantine.

"We houden de bijeenkomst niet voor niets bij Sporting Andijk", zo wordt vanuit Team Sportservice West-Friesland gemeld. "Want die club is als jonge fusieclub voor omnisport in het dorp toch een bijzonder voorbeeld van samenwerking." Fusie is de uiterste natuurlijk, maar lokale samenwerking op onderdelen kan altijd, maar wordt nog veel te weinig toegepast, blijkt in de praktijk.

Aan de orde komen maandag 11 juni onderwerpen als hoe en waarover samenwerking, maar ook over concrete knelpunten. Aanmelden kan tot en met 5 juni via de site van Team Sportservice West-Friesland, of via tel: 0229-287700.