• Marker Wadden.

    Fogol

Zeil mee naar nieuw land

ENKHUIZEN Een nieuw broedseizoen op de Marker Wadden is volop bezig en het eiland ontwikkelt zich. Vinden nog meer vogels het eiland? Vaar mee en ervaar het zelf op zaterdag 15 juni. Deelname kost 50 euro, inclusief bio soep met brood en 5 euro entree Marker Wadden. Kinderen onder de 12 jaar betalen halve prijs.

"In de haven van Enkhuizen stappen we aan boord van zeilschip de Schuttevaer. We varen via het naviduct, over de autoweg, van het IJsselmeer het Markermeer op. We bekijken de vogels van de natuurboog, we letten speciaal op de verschillende soorten meeuwen en in het bijzonder Pontische meeuw en mogelijk zien we de ijsvogel. Daarna hijsen we de zeilen en zetten koers richting de Marker Wadden. Wie wil kan zelf aan het roer staan. Onderweg bekijken we de vogels die we tegen komen op het water. Er zijn ervaren vogelgidsen mee die je op de vogels kunnen wijzen. Er is minimaal een telescoop aan boord en we hebben enkele verrekijkers te leen. Heb je nautische vragen? De schipper geeft graag antwoord."

"We leggen aan in de haven van de Marker Wadden en gaan aan land. We maken een wandeling over het eiland en bekijken de vogels. Je kunt zelf een rondwandeling maken of meelopen met de vogelgidsen en samen alle vogels bekijken. Tijdens de presentatie aan boord leggen we ook de route opties uit en geven we een update van waar je welke vogels kunt verwachten. Afhankelijk van de wind is het ongeveer 1,5-2uur varen naar het eiland. Het eiland is volop in ontwikkeling. Op dit moment vinden we hier een pionierstadium met op sommige plaatsen de eerste begroeiing en veel zandbanken en slikken. Ook zijn de eerst aangelegde plekken al verder ontwikkeld. Een heel open landschap. Het is bijzonder om het eiland te kunnen zien in deze fase. Met de excursies zullen we het eiland steeds blijven volgen."

Het blijft een eiland in ontwikkeling, er vinden nog werkzaamheden plaats (vooral in de haven) en vogels kunnen op paden gaan broeden. Er kunnen hierom dus altijd paden afgesloten worden. "Tijdens deze Marker Wadden excursie verblijven we langer op het eiland. Er is namelijk maar liefst 12 km wandelpad te bewandelen. Er zijn uitgestippelde wandelingen van 2,5 km en 6 km. Er bevinden zich drie vogelhutten, genaamd de steltloper, lepelaar en duikeend, en een kijkscherm langs het wandelpad."

De visdief en kokmeeuw kolonies hebben naar verwachting rond deze tijd veel jongen en oudervogels vliegen af en aan met voer. We bekijken de kolonies, ook met de telescoop. Andere vogels die ook op het eiland broeden zijn bijvoorbeeld kleine en bontbekplevier, witte kwikstaart en naar verwachting verschillende soorten eenden. Misschien ook weer een paartje zwartkopmeeuw of inmiddels al meer? Met veel geluk zien we ook een strandplevier of dwergstern, beide soorten die broeden in een echt pionierlandschap zoals deze.

In 2018 hebben er 200 paar kluten gebroed, maar voornamelijk op de eilanden die niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Maar naar verwachting komen ze wel foerageren op het eerste eiland. De populatie casarca's die het IJsselmeergebied gebruiken tijdens de rui rond deze tijd neemt de laatste jaren toe, de eerste groepjes vogels zijn ook al gezien op de Marker Wadden, mogelijk treffen we deze mooie eenden ook op het eiland. Ook kijken we uit naar verschillende andere soorten en het eiland aandoen. Mogelijk treffen we een soort als slechtvalk, Pontische meeuw en eenden als slobeend en bergeend. We verwachten niet veel vogeltrek rond deze tijd, maar we kunnen altijd nog late doortrekkers of alweer de eerste vogels op hun weg terug naar het zuiden tegenkomen. Op een nieuw eiland als deze is het altijd een verrassing. Is het biotoop al zo ver ontwikkeld dat we de eerste soorten rietvogels als rietgors, kleine karekiet en blauwborst kunnen treffen? Hoe is de waterstand en daarmee meer of minder slikveldjes voor allerlei soorten? Natuurlijk letten we op alles, ook op de planten, insecten en de ontwikkelingen van het eiland.

Heb je zelf geen verrekijker? Geen probleem, we hebben 20 verrekijkers van het merk Bynolyt gekregen van het Vogelinformatiecentrum Texel.